×
Department of Forestry

Uzgajanje šuma posebne namjene (PU)

PU5003 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se tijekom slušanja predavanja kao i vježbi upoznavaju s gospodarenjem u šumamam posebne namjene. Pod šumama posebne namjene podrazumjevaju se šume koje su izuzete iz redovitog gospodarenja i stavljene su pod zaštitu. Gospodrenje s takvim sastojinama kao i nasadima umjetnog tipa podrazumjeva gospodarenje po principima potrajnog gospodarenja i održavanje postojeće bioraznoilkosti. Predmetom će biti obuhvaćen slučajvi uzgajnja šuma u zaštićenim prirodnim objektima. Sušenje i propadanje šuma, kao i obnova u takvim slučajevima. Urbani šumskih ekosustavi i problematika njihove obnove. Gospodarenje s privatnim šumama i problematika privatnog poduzetništva. Visokoplaninski šumski ekosustavi i problematika obnove. Prašuma i specijalni šumski rezervati, značaj i proučavanje istih. Ekološki i biološki uvjeti bitni za prirodno pomlađivanje.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Oršanić, M, 2004. Uzgajanje šuma posebne namjene. Skripta za internu upotrebu. Šumarski fakultet, Zagreb.
2.     Anić, I., 2004: Uzgajanje šuma I. Skripta za internu uporabu. Šumarski fakultet, Zagreb
3.     Anić, I., S. Mikac, 2004: Uzgajanje šuma I ? vježbe i terenska nastava. Skripta za internu uporabu. Šumarski fakultet, Zagreb.
4.     Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2003: Uzgojni postupci u bukovim šumama. U: S. Matić (ur.), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 340 ? 369, Zagreb.
5.     Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u prebornim šumama. U: B. Prpić (ur.), Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 407?460, Zagreb.
6.     Matić, S., 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina hrasta lužnjaka. U: D. Klepac (ur.), Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske šume p.o. Zagreb, 167 ? 212, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
7.     Burschel, P., J. Huss, 1997: Grundriss des Waldbaus. Parey Buchverlag, 487 str., Berlin.
8.     Matthews, J. D., 1991: Silvicultural systems. Clarendon press, 284 str., Oxford
9.     Korpel, Š., J. Penaz, M. Saniga, V. Tesar, 1991: Pestovanie lesa. Priroda, 465 str., Bratislava.
10.     Matić, S., M. Oršanić, I. Anić, 2003: Uzgojni postupci u niskim i degradiranim bukovim sastojinama. U: S. Matić (ur.), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 393 - 405, Zagreb.

Nositelji

Milan Oršanić
Prof. Milan Oršanić PhD

distinguished professor

Email: milan.orsanic3@zg.t-com.hr
više
Assistant prof. Damir Drvodelić PhD

Assistant professor

Email: ddrvodelic@inet.hr
više

Suradnici

Assistant prof. Damir Drvodelić PhD

Assistant professor

Email: ddrvodelic@inet.hr
više
Assistant prof. Vinko Paulić PhD

Assistant professor

Email: vpaulic@sumfak.hr
više
Aktualno

20.05.2020

Stručna praksa Erasmus+

Objavljen 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

15.05.2020

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2019./2020.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

17.03.2020

Tijekom sljedeće tri godine studenti Šumarskog fakulteta sudjelovat će u projektu stručne prakse

U ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih gotovo 100 milijuna kuna za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse hrvatskih studenata.

04.03.2020

Osmisli svoj idealan radni kutak

Pozivamo svu djecu osnovnih škola i srednjoškolce da se prijave na naš likovni natječaj „Osmisli svoj idealan radni kutak“!

04.03.2020

Tri zaposlenice nenastavnog osoblja krenule na tečaj

Tri osobe zaposlene u studentskoj referadi Šumarskog fakulteta 4. veljače 2020. započele su s pohađanjem poluidnidivudalnog tečaja engleskog jezika u trajanju od jednog semestra. 

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije