×

Nastavni plan i program

Semestar 1.

Obvezni predmeti

DP-1134 - Hidrotermička obrada drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1135 - Pilanska tehnologija drva II- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1136 - Kvantitativne metode za operacijska istraživanja- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1137 - Proizvodni menadžment- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1142 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-1141 - Industrijska sociologija- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1139 - Iskorištavanje šuma- 4.0 ECTS - P30 + L15

DP-1138 - Modifikacije drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1138 - Vođenje proizvodnih procesa II- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

DP-1242 - Tehnologija furnira i uslojenog drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1243 - Tehnologija ploča od usitnjenog drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1244 - Automatizacija i mjerna tehnika u DI- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1245 - Rukovanje materijalom- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1250 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-1248 - CNC tehnika u finalnoj obradi drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1249 - Energetika drvne industrije- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1247 - Specijalne metode sušenja drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1246 - Tehnologija drvnih vlakana i papira- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1246E - Wood Fibres and Paper Technology - 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

DP-2350 - Tehnologija drvnih proizvoda za graditeljstvo- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-2351 - Tehnološki procesi površinske obrade drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-2352 - Zaštita drva II- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2353 - Primijenjena statistika - 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2357 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-2355 - Projektiranje drvnoindustrijskih pogona- 4.0 ECTS - P15 + A30

DP-2354 - Upravljanje i osiguranje kvalitete - 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2356 - Zaštita industrijskog okoliša- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

DP-2457 - Diplomski rad - 30.0 ECTS - L75 + T75

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije