YouTube
Instagram
Facebook
×

Nastavni plan i program


Semestar 1.

Obvezni predmeti

DP-1134 - Hidrotermička obrada drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1135 - Pilanska tehnologija drva II- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1136 - Kvantitativne metode za operacijska istraživanja- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1137 - Proizvodni menadžment- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1142 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-1141 - Industrijska sociologija- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1139 - Iskorištavanje šuma- 4.0 ECTS - P30 + L15

DP-1138 - Modifikacije drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1138 - Vođenje proizvodnih procesa II- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

DP-1242 - Tehnologija furnira i uslojenog drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1243 - Tehnologija ploča od usitnjenog drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-1244 - Automatizacija i mjerna tehnika u DI- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1245 - Rukovanje materijalom- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1250 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-1248 - CNC tehnika u finalnoj obradi drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1249 - Energetika drvne industrije- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1247 - Specijalne metode sušenja drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1246 - Tehnologija drvnih vlakana i papira- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-1246E - Wood Fibres and Paper Technology - 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

DP-2350 - Tehnologija drvnih proizvoda za graditeljstvo- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-2351 - Tehnološki procesi površinske obrade drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DP-2352 - Zaštita drva II- 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2353 - Primijenjena statistika - 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2357 - Terenska nastava- 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra DP > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DP-2355 - Projektiranje drvnoindustrijskih pogona- 4.0 ECTS - P15 + A30

DP-2354 - Upravljanje i osiguranje kvalitete - 4.0 ECTS - P30 + A15

DP-2356 - Zaštita industrijskog okoliša- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

DP-2457 - Diplomski rad - 30.0 ECTS - L75 + T75

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije