YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Zaštita drva II

DP-2352 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Najnovija znanstvena dostignuća iz zaštite drva; novi postupci i sredstva zaštite drva; tradicionalni postupci praćenja i kontrole zdravosti drva, postupci preventivne zaštite drva i proizvoda iz drva tijekom tehnoloških procesa (stovarište ? pilana ? sušara ? gruba i fina strojna ? finalna obrada -skladište poluproizvoda i gotovih proizvoda); primjena ekološki podobnijih metoda i sredstava zaštite, poglavito glede zaštite tla, vode i zrak; postupci modifikacije drva (acetilacija, postupci zagrijavanja drva bez pristupa kisika, zagrijavanje u uljima i sl.); predavanja i vježbe na fakultetu i izvan fakulteta (stari i novi objekti, ,muzeja, crkve, restauratorske radionice, DI pogoni); usvajanje znanja o sterilizaciji i represivnoj zaštiti drvenih predmeta i objekata kulturne baštine, posebno o tzv. ?anoksi? postupcima; pojam otpadnog drva (wood waste- recovered wood), mogućnosti obnove i korištenja drvnog otpada i preostatka iz kemijski zaštićenog drva (stari stupovi, pragovi, elementi graditeljskih drvenih konstrukcija, drvene stare zgrade, stara drvena stolarija); razredbovanje, deponiranje, recikliranje i uporabe proizvoda iz kemijski zaštićenog drva kojima je istekao životni (uporabni) vijek trajanja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Despot, R. 1999-2004: Interna skripta iz zaštite drva, (na CD-u).
2.     Špoljarić, Z. 1973: Zaštita drva (Impregnacija). Šumarski fakultet Zagreb.
3.     Despot, R., Hasan M. 2002-2004: Interna zbirka zadataka i vježbi iz zaštite drva.
4.     Reinprecht Ladislav 2001.: Procesy degradacie dreva. Technicka Univerziteta vo Zvolene, Zvolen, (odabrana poglavlja).
5.     Glavaš M.: Gljivične bolesti šumskog drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb, 1999. (odabrana poglavlja).
6.     Zbornici radova s međunarodnih savjetovanja Wood in the construction industry (R. Despot, i V. Jambreković Editor); (2000 , 2001, 2002, 2003 i 2004) , Zagreb, Šumarski fakultet.

 


Preporučena literatura:
7.     Unger, A., Schniewind, A.P., Unger, W. 2001: Conservation of wood artifacts. Springer.
8.     Eaton R.A. and Hale M.D.C. 1994: Wood, decay, pests and protection. Chapman & Hall.
9.     Richardson, B.A. 1993: Wood preservation, second edition., E & FN SPON, London,.
10.     Bravery A. F., Berry, R. W., Carey J. K., Cooper D. E. 1992: Recognising wood rot and insect damage in buildings. BRE Bookshop, Second edition. Garston ,Watford, United Kingdom.
11.     Reinprecht Ladislav, 2000: Rekonštrukcia objektov z dreva, Monografia, Technicka Univerziteta vo Zvolene, Zvolen.


Nositelji

Hasan Marin
izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Email: mhasan@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Hasan Marin
izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Email: mhasan@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije