YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Hasan Marin

Lokacija: paviljon IV, 1. kat, soba 136

Telefon kućni: +385 01 2352 533

E-mail: mhasan@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: četvrtak 11:30 do 12:30 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - sada: izvanredni profesor
2012 - 2018: docent
2010 – 2012: znanstveni novak – viši asistent
2006 – 2010: znanstveni novak – asistent
2002 - 2006: znanstveni novak – mlađi asistent

 

Radno iskustvo

2002 – sada: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2002 – 2002: voditelj operativne pripreme u tvrtki BILO d.d.
2001 – 2002: pripravnik-vježbenik u tvrtki BILO d.d.

 

Nastava

Zaštita drva I
Tehnološke karakteristike drva
Modifikacije drva
Zaštita drva II
Zaštita industrijskog okoliša
Patologija drva
Metode i sredstva zaštite drva
Tehnološka svojstva drva
Postupci zaštite drva
Biološka razgradnja drva
Modifikacija cjelovitog drva

 

Znanstveni interesi

Istraživanje biološke razgradnje drva, zaštita drva, razvoj zaštitnih sredstava, modifikacija drva, dekontaminacija i sterilizacija drva, restauracija, obnova i zaštita objekata i umjetnina kulturne baštine.

Projekti

Znanstveni

  • 2017-2018 Istraživanje strukturnih, fizičkih svojstava i biološke otpornosti drva klonova paulovnije (Paulownia Siebold et Zucc.) Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
  • 2016-2017 Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja DRVNA (Struna - 05 – 2016), Hrvatska zaklada za znanost, Vlatka Jirouš Rajković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
  • 2016-2017 Uporabna svojstva modificiranog i nemodificiranog juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) i njenih klonova, Sveučilište u Zagrebu, Marin Hasan, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
  • 2015-2016 Optimizacija mehaničke obrade drva - određivanje faktora ispunjenosti pazušnog prostora lista pile i njegova utjecaja na učinkovitost piljenja, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
  • 2014-2015 Istraživanje strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava i prirodne otpornosti drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
  • 2013-2014 Istraživanja anatomskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava domaćih vrsta drva i klonova topole, Sveučilište u Zagrebu, Bogoslav Šefc, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
  • 2009-2010 Postupci i sredstva modifikacije drva – uvjeti i mogućnosti uporabe modificiranog drva
  • 2006-2013 Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Radovan Despot, Jelena Trajković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb
  • 2003-2004 Ispitivanje postrepresivne zaštite drva s metodom ubrzanog starenja
  • 2002-2006 Cjelovitost i postojanost površine drva, Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja RH, Hrvoje Turkulin, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb

 

Publikacije

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije