YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Metode i sredstva zaštite drva

SS122
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvodno će se slušačima objasniti preventivni i represivni postupci u zaštiti drva. Općenito će biti objašnjeni beztlačni i tlačni postupci, premazivanje, potapanje, moćenje, difuzija, postupak praznih i punih stanica, dvostruki vakuum, fumigacija i anoxi postupci. Kroz predavanja i vježbe biti će rijeći o svim tipovima, vrstama i podjeli zaštitinih sredstava za drvo, s akcentom na vodoodbojna sredstva i vodoodbojnost. Posebno će se slušaćima ukazati na važnost pojmova: permeabilnost, površinska napetost, penetracija, absorpcija i apsorpcija, fiksacija, izluživanje, toksičnost, vodoodbojnost i paropropusnost. Završno će se objasniti uporaba tradicionalnih i novih sredstava u zaštiti drva poglavito u svjetlu novih europskih zahtjevnih ekoloških propisa i normi.

Nositelji

Hasan Marin
izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Email: mhasan@sumfak.hr
više

Suradnici

Hasan Marin
izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Email: mhasan@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije