×

Časopisi (više ne izlaze)

 

Bilten Zavoda za istraživanje u drvnoj industriji

 

 

Znanstvene jedinice za izvođenje znanstvenog i stručnog rada prema nekadašnjem Statutu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od srpnja 1967. bile su:

 

  • Zavod za istraživanja u drvnoj industriji (ZIDI) i Zavod za istraživanje u šumarstvu.
  • Znanstveni kolektiv ZIDI-a odlučio se za  publiciranje
  • znanstvenih, stručnih i tehničkih informacija od posebnog interesa za drvnu privredu u vidu publikacije
  • Bilten Zavoda za istraživanje u drvnoj industriji.
     

Tadašnji redaktori bili su: dr.sc. Stanko Bađun i mr.sc. Boris Ljuljka, a tehnički suradnik: Ivan Mičuda i kasnije Zlatko Bihar.

 

Bilten je izlazio u periodu od 1971.-1989. godine.

 

BILTEN 1971. broj 1

BILTEN 1971. broj 2

BILTEN 1972. broj 1

BILTEN 1972. broj 2

BILTEN 1972. broj 3

BILTEN 1972. broj 4

BILTEN 1973. broj 1

BILTEN 1973. broj 2

BILTEN 1973. broj 3-4

BILTEN 1975. broj 3-4

BILTEN 1977. broj 1-2

BILTEN 1977. broj 3-4

BILTEN 1978. broj 1

BILTEN 1978. broj 2

BILTEN 1978. broj 3

BILTEN 1978. broj 4

BILTEN 1979. broj 1

BILTEN 1979. broj 2

BILTEN 1979. broj 3

BILTEN 1979. broj 4

BILTEN 1979. broj 5

BILTEN 1979. broj 6

BILTEN 1980. broj 1

BILTEN 1980. broj 2

BILTEN 1980. broj 3

BILTEN 1980. broj 4

BILTEN 1980. broj 5

BILTEN 1980. broj 6

BILTEN 1981. broj 1

BILTEN 1981. broj 2

BILTEN 1981. broj 3

BILTEN 1981. broj 4

BILTEN 1981. broj 5-6

BILTEN 1982. broj 1

BILTEN 1982. broj 2

BILTEN 1982. broj 3

BILTEN 1982. broj 4

BILTEN 1982. broj 5

BILTEN 1982. broj 6

BILTEN 1983. broj 1

BILTEN 1983. broj 2

BILTEN 1983. broj 3

BILTEN 1983. broj 4

BILTEN 1983. broj 5

BILTEN 1983. broj 6

BILTEN 1983. broj 7

BILTEN 1983. broj 8

BILTEN 1984. broj 1

BILTEN 1984. broj 2

BILTEN 1984. broj 3

BILTEN 1984. broj 4

BILTEN 1984. broj 5

BILTEN 1984. broj 6

BILTEN 1985. broj 1

BILTEN 1985. broj 3-4

BILTEN 1985. broj 5

BILTEN 1985. broj 6

BILTEN 1987. broj 1

BILTEN 1989. broj 1


Link

Digitalni repozitorij

 

 

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
ANNALES EXPERIMENTIS SILVARUM CULTURAE PROVEHENDIS

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE jedna je od najstarijih publikacija Sveučilišta u Zagrebu. Prvi je broj (volumen 1) tiskan u Nadbiskupskoj tiskari u Zagrebu 1926. godine, u nakladi Zavoda za šumske pokuse pri Šumarskom odsjeku Gospodarsko-šumarskog fakulteta Kraljevskog sveučilišta SHS u Zagrebu. U njemu je na 262 stranice objavljeno 8 članaka o problematici sušenja "naših hrastika između Zagreba i Mitrovice". Autori članaka bili su profesori Šumarskoga odsjeka Gospodarsko-šumarskog fakulteta: Antun Levaković, Vladimir Škorić, Andrija Petračić, Adolfo Seiwerth i August Langhoffer. Glavni urednik bio je prof.dr.sc. Antun Levaković.

 

U proteklih 85 godina GLASNIKA ZA ŠUMSKE POKUSE ukupno je objavljeno 544 članaka na 16127 stranica. Najzastupljeniji su članci iz područja uzgajanja šuma, uređivanja šuma, dendrometrije, šumarske fitocenologije, ekonomike šumarstva, genetike s oplemenjivanjem drveća, pedologije, šumarske entomologije, šumarske fitopatologije, dendrologije, iskorištavanja šuma i zaštite prirode.
Ukupno je tiskano 49 volumena od čega 44 volumena redovnoga izdanja i 5 volumena posebnih izdanja. Posebna izdanja su zbornici radova sa šumarskih simpozija.

 

Glavni urednici redovnih izdanja bili su:
prof.dr.sc. Antun Levaković za volumene 1-11 (1926-1953),
prof.dr.sc. Miljenko Plavšić za volumen 12 (1956),
prof.dr.sc. Zvonimir Špoljarić za volumene 13 i 14 (1957-1960),
prof.dr.sc. Ivo Horvat za volumen 15 (1962),
prof.dr.sc. Zlatko Vajda za volumene 16 i 17 (1972-1974),
prof.dr.sc. Dušan Klepac za volumene 18-20 (1975-1980),
prof.dr.sc. Đuro Rauš za volumene 21-32 (1983-1995),
prof.dr.sc. Joso Vukelić za volumene 33-41(1996-2005),
izv. prof. dr. sc. Igor Anić za volumen 42 (2007-2008),
doc. dr. sc. Darko Bakšić za volumene 43 – 44 (2009-2011)

 

Glavni urednik posebnih izdanja 1-4 (1984-1987) bio je prof.dr.sc. Đuro Rauš, a posebnog izdanja 5 (2006) prof. dr. sc. Joso Vukelić.

 

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE od osnutka nije mijenjao svoj naziv niti temeljna načela uređivačke politike. Imao je ključnu ulogu u upoznavanju znanstvene i stručne javnosti u Hrvatskoj i inozemstvu o dostignućima i primjeni rezultata hrvatske šumarske znanosti, a prikazivana su i dostignuća drvnotehnoloških te bioloških znanosti.

 

Link

Digitalni repozitorij

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije