YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Istraživanja


Laboratorij za anatomska svojstva i zaštitu drva

Laboratorij za fizikalna i mehanička svojstva drva

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta
(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

  • Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu, 1996. – 2001., Božidar Petrić, Radovan Despot, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
  • Istraživanje svojstava novih komercijalnih vrsta drva u Europi, 2002. – 2006., Tomislav Sinković, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
  • Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva, 2006. – 2013., Radovan Despot, Jelena Trajković, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
  • Fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva, 2006. – 2013., Slavko Govorčin, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
  • Istraživanja anatomskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava domaćih vrsta drva i klonova topole, 2013. – 2014., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Istraživanje strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava i prirodne otpornosti drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu, 2014. – 2015., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Anatomska, fizikalna, mehanička i kemijska svojstva drva bijele topole (Populus alba L.) i klonova bijele topole uz rijeku Dravu, 2015. – 2016., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Uporabna svojstva modificiranog i nemodifciranog juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) i njenih klonova, 2016. – 2017., Marin Hasan, Sveučilište u Zagrebu.
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije