×
Drvnotehnološki odsjek

Istraživanja

Laboratorij za anatomska svojstva i zaštitu drva

Laboratorij za fizikalna i mehanička svojstva drva

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta
(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

  • Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu, 1996. – 2001., Božidar Petrić, Radovan Despot, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
  • Istraživanje svojstava novih komercijalnih vrsta drva u Europi, 2002. – 2006., Tomislav Sinković, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
  • Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva, 2006. – 2013., Radovan Despot, Jelena Trajković, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
  • Fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva, 2006. – 2013., Slavko Govorčin, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
  • Istraživanja anatomskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava domaćih vrsta drva i klonova topole, 2013. – 2014., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Istraživanje strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava i prirodne otpornosti drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu, 2014. – 2015., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Anatomska, fizikalna, mehanička i kemijska svojstva drva bijele topole (Populus alba L.) i klonova bijele topole uz rijeku Dravu, 2015. – 2016., Bogoslav Šefc, Sveučilište u Zagrebu.
  • Uporabna svojstva modificiranog i nemodifciranog juvenilnog drva bijele topole (Populus alba L.) i njenih klonova, 2016. – 2017., Marin Hasan, Sveučilište u Zagrebu.
Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije