YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada


 

 

Javna obrana teme doktorskog rada Božidara Matina mag.ing.agr., pod naslovom: „Razvoj kvalitativnih svojstava peleta umiješavanjem šumske i poljoprivredne biomase“ održati će se u četvrtak 09.02.2023. godine u 11:00 sati u dvorani IV-231.
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije