YouTube
Instagram
Facebook
×

Značaj i provedba stručne prakse na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije


eu_lenta.png

 

 

19. siječnja 2023. godine je održan okrugli stol pod nazivom Značaj i provedba stručne prakse na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u sklopu EU projekta 'RAZVOJ I PROVEDBA STRUČNE PRAKSE NA STUDIJIMA ŠUMARSKOG FAKULTETA'

Cilj okruglog stola bio je razgovarati i diskutirati o oblicima stručne prakse koja se održava u sklopu provedbe projekta. Tijekom okruglog stola  studenti Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka, nastavnici i mentori iz tvrtki održali su prezentacije o provedenim stručnim praksama u kojima su sudjelovali. U okruglom stolu sudjelovalo je 26 studenta, nastavnika i mentora iz tvrtki.

Zaključci održanog okruglog stola su sljedeći:

  • Stručnu praksu u sva tri oblika – grupna praksa u tvrtkama, grupna praksa na fakultetu i NPŠO-ima te individualna stručna praksa u DI i ŠO tvrtkama sa svim svojim specifičnostima treba i dalje provoditi tijekom studija.
  •  Proces pripreme i provedbe stručne prakse je u svim njezinim oblicima zahtjevan i za njegov uspjeh potreban je angažman svih dionika – nastavnika, mentora u tvrtkama i samih studenata.
  • Za uspješnu provedbu stručne prakse u bilo kojem obliku nužan je kontinuirani rad Centra za stručnu praksu u kojem je zaposlena osoba koja radi  samo taj posao.
  • Kontinuirana provedba mentorskih radionica je važna kako za mentore u tvrtkama tako i za mentore na fakultetu.
  • Zahvaljujući projektu unaprijeđene su i osuvremenjene mogućnosti za provedu prakse na fakultetu, i to nabavom opreme, alata i materijala za provedbu prakse te edukacijom i usavršavanjem mentora, nastavnika i suradnika u nastavi.
  • Do kraja provedbe projekta u nekom od oblika stručne prakse sudjelovat će više od 400 studenata.
  • Važno je da je stručna praksa obavezan dio studijskog programa što je u međuvremenu, zahvaljujući reviziji svih studijskih programa Fakulteta i učinjeno.

 

Projekt 'Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta' provodi Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u partnerstvu s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Drvnim klasterom Slavonski hrast. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“. Razdoblje provedbe projekta je od 9. ožujka 2020. do 9. ožujka 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.902.617,14 kuna.

 

logo.jpg

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije