YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Zaštita drva I

DT-2313 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvod u povijest zaštite drva, ulogu i značaj ostalih kolegija u zaštiti drva; značaj prirodne otpornost drva u zaštiti drva; abiološka i biološka razgradnja drva općenito; biološki uzročnici - morfologija, anatomija, fiziologija, ekologija, najznačajniji predstavnici; ksilofagni mikroorganizmi i sukcesija; bakterije; epiksilne gljive (uzročnici plijesni, promjene boje drva, gljive uzročnici meke i prave truleži); ksilofagni insekti- primarni, sekundarni, tercijarni i kvarterni (Coleoptera ? tvrdokrilci i Isoptera- termiti, istokrilci); marinski štetnici; primjeni fizikalnih i strukturnih svojstava drva glede kemijske zaštite drva (poroznost, permeabilnost, difuzija, srž, bijel); Podjele i primjena postupaka zaštite (preventivna i represivna, dubinska i površinska zaštita); beztlačni postupci (premazivanje, prskanje, potapanje; vruča-hladna kupka; difuzija; penetracija, absorpcija, adsorpcija); tlačni postupci (metode punih i praznih stanica, dvostruki vakuum;); sredstva za zaštitu drva (tekuća kemijska sredstva anorganskog, organskog i organo-mineralnog porijekla, plinovita sredstva); svojstva sredstava (vodoodbojnost, paropropusnost, absorpcija, adhezija); primjena sredstava (drvo na otvorenom prostoru u doticaju s tlom i iznad tla i zatvorenom prostoru, razredi opasnosti, penetracije i retencije).
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Despot, R. 1999-2004: Interna skripta iz zaštite drva (na CD-u).
2.     Špoljarić, Z. 1973: Zaštita drva (Impregnacija), skripta, Šumarski fakultet Zagreb.
3.     Despot, R., Hasan M. 2002-2004.: Interna zbirka zadataka i vježbi iz zaštite drva (na CD-u).

 


Preporučena literatura:
4.     Glavaš M. 1999: Gljivične bolesti šumskog drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb, (odabrana poglavlja).
5.     Vasić, K. 1971: Zaštita drveta 1: Ksilofagni insekti, Naučna knjiga, Beograd, (odabrana poglavlja).
6.     Petrović, M. 1980: Zaštita drveta 2: Trulež i obojenost drveta, Naučna knjiga Beograd.
7.     *** Zbornici radova s međunarodnih savjetovanja Wood in the construction industry, (R. Despot, i V. Jambreković Editor), (2000 , 2001, 2002, 2003 i 2004), Zagreb, Šumarski fakultet.
8.     Eaton, R.A., Hale, M.D.C. 1994: Wood, decay, pests and protection, Chapman & Hall.
9.     Bravery, A. F., Berry, R. W., Carey, J. K., Cooper, D. E. 1992: Recognising wood rot and insect damage in buildings, BRE Bookshop, Seconfd edition, Garston ,Watford, United Kingdom.


Nositelji

Hasan Marin
izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Email: mhasan@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Hasan Marin
izv. prof. dr. sc. Marin Hasan

Izvanredni profesor

Email: mhasan@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije