YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Proizvodni menadžment (DP)

DP-1137 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Uvod i osnovni pojmovi. Osnove teorije menadžmenta. Funkcije i zadaci menadžmenta. Uvod u proizvodni menadžment. Planiranje procesa i operacija. Metode planiranja. Planiranje ponude i potražnje. Strateško planiranje: priroda i svrha planiranja; vizija, misija i ciljevi; strategije, politike i pretpostavke planiranja u drvnotehnološkim procesima. Konkurentnost poslovnog sustava. Organiziranje: priroda organiziranja i poduzetništva; organizacijska struktura; projektiranje organizacijskog ustroja; organizacijsko funkcioniranje; učinkovito organiziranje i organizacijska kultura. Menadžment kadrova: upravljanje ljudskim resursima; ocjenjivanje rezultata i strategija u karijeri; kadrovsko popunjavanje u svijetu; plaće i način obračuna plaća. Vođenje: ljudski čimbenici i motivacija; vodstvo; odbori i skupno odlučivanje; komunikacija. Kontroliranje - kontroling: kontroliranje – sustav i postupak; tehnike kontrole i informacijske tehnologije; upravljanje proizvodnim funkcijama; sveukupna kontrola. Priprema tehnološki orijentiranog investicijskog projekta. Menadžment kadrova: upravljanje ljudskim resursima; ocjenjivanje rezultata i strategija u karijeri; kadrovsko popunjavanje u svijetu; plaće i način obračuna plaća Vođenje: ljudski čimbenici i motivacija; vodstvo; odbori i skupno odlučivanje; komunikacija Kontroliranje - kontroling: kontroliranje ? sustav i postupak; tehnike kontrole i informacijske tehnologije; upravljanje proizvodnim funkcijama; sveukupna kontrola
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Jacobs, R. F., Chase, R. B.: Upravljanje operacijama i lancem opskrbe, XIII izdanje, MATE, Zagreb, 2017.
2.     Sikavica, P., Bahtijarević-Šiver, F., Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.


Preporučena literatura:
3.     Shroeder, R.G.: Upravljanje proizvodnjom, IV izdanje, MATE, Zagreb, 1999
 


Nositelji

doc. dr. sc. Krešimir Greger

Docent

Email: kgreger@sumfak.hr
+385 01 2352 484 više
Kristina Klarić
doc. dr. sc. Kristina Klarić

Docentica

Email: kklaric@sumfak.hr
više

Suradnici

Ivana Perić
doc. dr. sc. Ivana Perić

Docentica

Email: iperic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije