YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Termohidromehanička obrada drva (DP)

DP-1134 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Fizikalne, anatomske i kemijske znanstvene osnove procesa termohidromehaničke obrade drva i drvnih materijala, higroskopnost, anizotropnost utezanja i bubrenja, elasto-plastična svojstva drva pri različitim uvjetima, mjerenje sadržaja vode u drvu destruktivnim i nedestruktivnim metodama, određivanje makro i mikroklimatskih uvjeta za prirodno sušenje na stovarištu sirove i osušene građe, klasično komorno sušenje s izmjenom i bez izmjene zraka – detalji izvedba, režimi sušenja drva – analiza i modifikacija, vrste upravljačko regulacijskih sustava – kontrola parametara, računalno vođenje procesa sušenja drva in situ i na daljinu, nestandardni načini sušenja, provođenje standarda kvalitete sušenja, parenje masivnog drva, parenje i kuhanje trupaca za izradu furnira, termohidromehanički procesi savijanja masivnog drva, tehničko sušenje usitnjenog drva, tehničko sušenje furnira, energetika hidrotermičkih procesa, greške u termohidromehaničkoj obradi drva i sprečavanje njihovog nastanka, planiranje, odabir tehnologije i kalkulacije troškova termohidromehaničkih procesa. Provedba istraživanja i izrada izvještaja analize procesa termohidromehaničke obrade drva.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pervan, S. (2019): Priručnik za tehničko sušenje drva. Sveučilišni priručnik, Sveučilište u zagrebu, Šumarski fakultet, 272. str.
2.     Simpson W.T. (1991): Dry kilns operator manual. 274 str. USDA, Madison, Wisconsin

3.     Trübswetter, T. (2009): HolztrocknungVerfahren zur Trocknung von Schnittholz - Planung von Trocknungsanlagen. Hanser Fachbuch, 204 str.

4.    Pervan, S. (2009): tehnologija obrade drva vodenom parom. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 166 str.

 


Preporučena literatura:
5.   Ross, R. J. (2010): Wood handbook-Wood as an engineering material. USDA, FPL, Madison, Wisconsin, 508 p.
6.   Perre, P., Keey, R.B. (2014): Handbook of industrial drying: Drying of Wood: Principles and Practices. Taylor and Francis, str. 822-872. Dostupno na internetu


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Pervan

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: spervan@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Miljenko Klarić
doc. dr. sc. Miljenko Klarić

Docent

Email: mklaric@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije