×

prof. dr. sc. Stjepan Pervan

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: IV. paviljon, 2. kat, soba 242

Telefon kućni: +385 01 2352 509

E-mail: spervan@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak, od 10 do 12 h


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: redoviti profesor u trajnom zvanju

2013 - 2018: redoviti profesor

2008 - 2013: izvanredni profesor

2004 - 2008: docent

2000 - 2004: viši asistent

1996 - 2000: asistent

1993 - 1996: niži asistent

 

Radno iskustvo

1993 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

 

Nastava

Sušenje drva i drvnih materijala

Hidrotermička obrada drva

Specijalne metode sušenja

 

Znanstveni interesi

Hidrotermička obrada drva.

 

Projekti

Znanstveni

  • Utjecaj svojstava drva na sušenje, zaštitu i pilansku preradu
  • Kvaliteta sušenja drva
  • Drvne ploče sa smanjenim udjelom slobodnog formaldehida
  • Utjecaj procesnih parametara hidrotermičkih postupaka na svojstva drva
  • Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije drvenih podova na EU tržištu.
  • Izgradnja hrvatskog drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA)

Stručni

  • Projekt određivanja sušioničkih kapaciteta u gospodarstvu za potrebe “Hrvatskih šuma” d.o.o.

Tehnologijski

  • Razvoj energetski efikasne sušionice za drvo, grijane obnovljivim izvorima energije

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Google Scholar

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

05.02.2020

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije