YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Upravljanje i osiguranje kvalitete (DP)

DP-2354
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvod. Osnovni pojmovi managementa i osiguranja kvalitete. Razvoj kontrole kvalitete. Norme i normizacija (državne i međunarodne). Normativno određenje kvalitete u preradi drva i proizvodnji namještaja. Prožimanje kvalitete i proizvodnog procesa. Četiri elementa kvalitete. Definiranje sposobnosti proizvoda i procesa u preradi drva i proizvodnji namještaja. Pojedini autori i njihova razmatranja managementa i osiguranja kvalitete (Crosby, Juran, Taguchi, Ishikawa, ...). Mjesto kvalitete u organizaciji. Definiranje potpune kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete, management kvalitete i potpunog managementa kvalitete. Management kvalitete u preradi drva i proizvodnji namještaja. Kontrola procesa, ulazna, procesna i izlazna kontrola. Mjesto kvalitete u pojedinim sustavima managementa proizvodnje i poslovanja. Informacijski sustav za osiguranje kvalitete. Razvoj managementa i osiguranja kvalitete. Stupnjevi i koraci u razvoju sustava managementa i osiguranja kvalitete. Usporedba tradicionalne i suvremene organizacije poduzeća u preradi drva i proizvodnji namještaja. Metode i tehnike osiguranja kvalitete. Krug kvalitete, odnos kvalitete proizvoda i procesa. Specifičnosti metoda i tehnika za management i osiguranje kvalitete u pogonima prerade drva i proizvodnje namještaja. Međunarodni sustavi normi. Nove tendencije u razvoju osiguranja i managementa kvalitete. Europski normizacijski postupak, certificiranje i usklađenost normi. Sustav managementa i osiguranja kvalitete. Sustav normi, zahtjevi, kontrola, nadzor, certifikacija sustava.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Juran, J.M.; Gryna, F.M. 1999: Planiranje i analiza kvalitete, Mate, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
2.     Bakija, I. 1991: Osiguranje kvalitete po ISO 9000, Privredni vjesnik, Zagreb.
3.     Skoko, H. 2000: Upravljanje kvalitetom, Sinergija.
4.     Injac, N. 2002: Mala enciklopedija kvalitete, I dio, Oskar, Zagreb.


Nositelji

doc. dr. sc. Krešimir Greger

Docent

Email: kgreger@sumfak.hr
+385 01 2352 484 više
Kristina Klarić
doc. dr. sc. Kristina Klarić

Docentica

Email: kklaric@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Krešimir Greger

Docent

Email: kgreger@sumfak.hr
+385 01 2352 484 više
Kristina Klarić
doc. dr. sc. Kristina Klarić

Docentica

Email: kklaric@sumfak.hr
više
Ivana Perić
doc. dr. sc. Ivana Perić

Docentica

Email: iperic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije