YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Energetika drvne industrije

DP-1249
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvod u energetiku DI. Definicije temeljnih pojmova u svezi s energijom i energetikom u drvnoj industriji. Posredno i neposredno zagrijavanje električnim otporom, infracrvenim zračenjem i električnom indukcijom. Visokofrekventni generatori. Pogonske elektrane u drvnoj industriji. Dijagrami opterećenja i dijagrami potrošnje elektroenergije u DI pogonima. Elektroenergetski sustavi. Regulacija frekvencije i napona u sustavu. Elektromotorni pogoni (EMP) u drvnoj industriji. Vrste i osobitosti EMP-a. Izbor elektomotora za EMP u drvnoj industriji. Racionalizacija utroška energije kod električnih naprava i uređaja u drvnoj industriji. Hidraulički i pneumatski pogoni. Elementi hidrauličkih i pneumatskih pogona i njihova primjena u drvnoj industriji. Šumska biomasa kao nositelj energije u DI pogonima. Izgaranje biomase. Oprema kotlovnice u pogonima drvne industrije. Princip rada parnih stapnih motora, spiling motora, plinskih i parnih turbina. Rasplinjavanje. Istovremena proizvodnja toplinske i električne energije u DI pogonima. Gospodarski pokazatelji korištenja biomase kao nositelja energije. Korištenje toplinske energije za uređaje i grijanje. Prijenos topline, izmjenjivači topline. Grijanje: zasićenom vodenom parom, toplom i vrelom vodom, vrelim uljem i toplim zrakom. Rekuperacija topline. Energetski sustavi u realnim drvnoindustrijskim pogonima. Energetska problematika tipičnih drvnoindustrijskih tehnologija. Briketi i pelete - energijska i gospodarska raščlamba. Ekologija i energija. Otpadne vode. Dimni plinovi. Pepeo. Mulj. Tehnički i drugi postupci za smanjenje onečišćenosti. Norme. Stanje i trendovi korištenja obnovljivih izvora energije u EU i Hrvatskoj. Zakoni o obnovljivim izvorima energije. Sustavi za korištenje šumske biomase u kombinaciji s drugim izvorima energije.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Hamm, Đ. 1980: Energetika drvne industrije, Šumarska enciklopedija, LZ. "Miroslav Krleža", Zagreb.
2.     Požar, H. 1992: Osnove energetike I, Školska knjiga, Zagreb.
3.     Požar, H. 1988: Osnove energetike II, Školska knjiga, Zagreb.
4.     Požar, H.1992: Osnove energetike III, Školska knjiga, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
5.     Loo van S., Koppejan, J. 2002: Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing, Twente University Press, Enschede.
6.     Kaltschmitt, M., Hartmann, H. 2001: Energy aus Biomasse ? Grundlagen, Techniken und Verfahren, Springer (Berlin .... Tokio).
7.     Figurić M., Risović S. 2003: Šumska biomasa, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb,.
8.     Matić, M. 1995: Gospodarenje energijom, Školska knjiga, Zagreb.
9.     Udovičić, B. 2002: Energija i okoliš u globalizaciji, Vlastita naklada, Zagreb.
10.     Jurković, B. 1990: Elektromotorni pogoni, Školska knjiga, Zagreb.


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Risović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: risovic@sumfak.hr
više
Branimir Šafran
doc. dr. sc. Branimir Šafran

Docent

Email: bsafran@sumfak.hr
više

Suradnici

Branimir Šafran
doc. dr. sc. Branimir Šafran

Docent

Email: bsafran@sumfak.hr
više
Marko Rastija
Marko Rastija mag. ing. mech.

Asistent

Email: mrastija@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije