×

doc. dr. sc. Kristijan Radmanović

Docent

Lokacija: stara zgrada (IV paviljon), 1. kat, soba 117

Telefon kućni: +385 01 2352 431

E-mail: kradmanovic@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: četvrtak 12 do 14 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2015 - 2019: viši asistent
2009 - 2015: asistent 

 

Radno iskustvo

2009 – sada: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
2007 – 2009: Prva gimnazija Zagreb
2006 - 2007: Osnovna škola Samobor

 

Nastava

Fizika
Osnove elektrotehnike
Elektrotehnika (odabrana poglavlja)

 

Znanstveni interesi

Mehanička i toplinska svojstva materijala .
Teorijska analiza obrade materijala odvajanjem strugotine.

 

Projekti

Znanstveni

  • Ergonomija u poljoprivredi i šumarstvu 
  • Kratkoročna financijska potpora istraživanjima za 2017. - Optimizacija mehaničke obrade drva - određivanje faktora ispunjenosti pazušnog prostora lista pile i njegova utjecaja na učinkovitost piljenja
  • Kratkoročna financijska potpora istraživanjima za 2018. - Optimizacija uporabe, transporta i skladištenja usitnjenog drva u drvoprerađivačkim pogonima

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

05.02.2020

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije