YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Elektrotehnika (od. pogl.)

SS205N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Elektrotehnika i njezina podjela. Mjerne jedinice. Električni naboji. Statički elektricitet. Vodiči, izolatori i poluvodiči uz kvantnomehanički pristup. Osnovni zakoni u krugu istosmjerne struje. Električna struja, jakost, potencijal i napon. Električni otpor, vodljivost i Ohmov zakon. Pad napona, elektromotorna sila. Spajanje otpora. Energija i snaga. Primjena osnovnih zakona električne struje. Električni kapacitet i kondenzatori. Kemijski i solarni izvori električne energije: Kemijski učinci električne struje. Galvanski članci (primarni). Akumulatori. Solarni elementi. Elektromagnetizam. Magnetizam i magnetsko polje. Magnetsko polje električne struje. Magnetska histereza. Elektromagnetska indukcija. Samoindukcija i me|usobna indukcija. Vrtlo`ne struje. Sile na naboj i struju u magnetskom polju. Osnove rada elektromotora. Izmjenične struje. Nastanak i prikazivanje. Otpor, induktivitet i kapacitet u krugu izmjenične struje. Rezonancija. Titrajni krug. Visokofrekventni generator. Snaga izmjenične struje. Mjerenje snage i energije izmjenične struje. Struktura obračuna. Kompezacija faktora snage. Trofazni sustav izmjenične struje. Nastanak i prikazivanje. Rotacijsko magnetsko polje trofazne struje. Osnove rada trofaznog asinkronog inducijskog elektromotora. Električni strojevi i transformatori. Općenito o električnim strojevima i njihova podjela. Inducirana EMS i regulacija napona istosmjernih generatora. Izvedba, djelovanje i pokretanje istosmjernih motora. Regulacija brzine vrtnje istosmjernih motora. Istosmjerni strojevi s obzirom na način uzbude. Grijanje, gubici i korisnost el. strojeva. Mehanička, termička i el. zaštita. Transformatori. Trofazni asinkroni indukcijski elektromotori. Jednofazni asinkroni indukcijski motori. Pretvarači. Pogonski dijagram elektromotora. Vrste elektromotornih pogona. Električna rasvjeta. Fotometrijske veličine. Električni izvori svjetlosti. Osvjetljenost. Mjerenja u laboratoriju i pogonu.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Kaiser, D.: Elektrotehnika osnovi, Tehnička knjiga, Zagreb, str. 1-310.
2.     Primorac, M.: Skripta (zadaci, rješenja i pitanja)


Nositelji

doc. dr. sc. Kristijan Radmanović

Docent

Email: kradmanovic@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Kristijan Radmanović

Docent

Email: kradmanovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije