YouTube
Instagram
Facebook
×

doc. dr. sc. Branimir Šafran

Docent

Branimir Šafran

Lokacija: stara zgrada (IV paviljon), 1. kat, soba 118

Telefon kućni: +385 01 2352 432

E-mail: bsafran@sumfak.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: utorak 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2015 - 2019: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2009 - 2015: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2009 - 2019: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2007 - 2009: Kircek d.o.o., poduzeće za preradu drva

 

Nastava

Drvnoindustrijsko strojarstvo 1 – Stručni studij - Drvna tehnologija
Drvnoindustrijsko strojarstvo 2 - Stručni studij - Drvna tehnologija
Energetika u drvnoj industriji - Stručni studij - Drvna tehnologija
Drvnoindustrijsko strojarstvo – Preddiplomski studij - Drvna tehnologija
Strojevi za obradu drva I - Preddiplomski studij - Drvna tehnologija
Energetika drvne industrije – Diplomski studij - Drvnotehnološki procesi

 

Znanstveni interesi

Proizvodnja gorivih peleta iz drvne biomase
Analiza kvalietete drvnih peleta i sirovine u proizvodnji peleta

 

Projekti

Znanstveni

  • Projekt MZOS: Prilog istraživanju korištenja šumske biomase
  • STRUNA-05-2016: Izgradnja hrvatskog drvnotehnološkog nazivlja DRVNA

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije