YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Proizvodnja čvrstih drvnih biogoriva

Opterećenje: 30+15+0
Sadržaj predmeta: 1. P - Izvori biomase – šumska biomasa, poljoprivredna biomasa, brzorastuća biomasa (KKO), vodena biomasa 2. P + V - Osnivanje nasada brzorastućih kultura (KKO), energijska analiza KKO u odnosu na poljoprivrednu i šumsku biomasu 3. P + V - Pretvorbeni faktori za različite vrste biomase (biogoriva ) i stanja vlažnosti. 4. P- Tehnološki postupak proizvodnje briketa i peleta; Faze proizvodnje: transport, otkoravanje, usitnjavanje, odvajanje metala, sušenje, kondicioniranje, peletiranje, prosijavanje, hlađenje, pakiranje, skladištenje 5. P - Utjecaj proizvodnih parametara na kvalitetu peleta (sušenje, navlaživanje, dodaci u proizvodnji, temperatura i tlak, kemijski sastav biomase, veličina čestica, hlađenje) 6. P+V - Odabir, priprema i usitnjavanje uzoraka za laboratorijsku proizvodnju pelata 7. P+V- Miješanje i kondicioniranje uzoraka, granulometrijska analiza sirovine 8. P+V- Kemijska analiza sirovine za proizvodnju peleta; Dodaci u proizvodnji peleta 9. P+V- Laboratorijska proizvodnja i analiza procesa proizvodnje peleta prema iskustvenim podacima i znanstvenim spoznajama 10. P+V- Laboratorijsko prešanje peleta prema unaprijed definiranim parametrima i znanstvenim spoznajama 11. P+V- Analiza svojstava laboratorijski proizvedenih peleta (gustoća, mehanička svojstva, otpornost prema vanjskim utjecajima) 12. P+V- Određivanje dimenzija, mase, mehaničkih svojstava i otpornosti prema vanjskim utjecajima proizvedenih peleta 13. P- Modeliranje procesa proizvodnje peleta - definiranje tlaka prešanja i kompresijskog omjera V- Analiza laboratorijske proizvodnje peleta i izrada modela i parametara za industrijsku proizvodnju 14. P- Sustavi izgaranja čvrstih biogoriva; Kotlovi i kotlovska postrojenja i kogeneracija 15. P+V- Projektiranje sustava za izgaranje čvrstih biogoriva (odabir kotla, proračun potrebne količine i veličine spremnika, sustav za automatsko doziranje goriva u ložište), korisnost kotla/sustava
Literatura:

Obvezna literatura:

1.Obernberger, I., & Thek, G. (2010). The Pellet Handbook – the production and thermal utilisation of biomass pellets. (1 ed.) London, UK: Earthscan Ltd. - da

2. Risović, S. 2003: Briketi i pelete – novi energent na hrvatskome tržištu; 123-141 -

3. Risović, S.; Figurić, M. 2003: Šumska biomasa, 2003.  -

4. Stelte, W. 2011: Fuel Pellets from Biomass - Processing, Bonding, Raw Materials, RisøPhD-90 (EN), 1–47 -

5. Labudović, B. 2012: Osnove primjene biomase, Energetika marketing Zagreb

 6. Radovi raznih autora - da Interni materijali


Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije