YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Energetika u drvnoj industriji

SS125
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: 1. Toplinska, mehanička i električna energija u drvnoj industriji 2. Goriva korištena u drvnoj industriji: drvni ostaci, 3. Energane u pogonima drvne industrije (kotlovnice, priprema vode, proizvodnja vrele vode, zasićene pare, pregrijane pare, vrelog ulja, toplog zraka) 4. Prijenos topline, gubici, izmjenjivači, grijanje, rekuperacija topline 5. Električna energija u drvnoj industriji 6. Elektrotermija u drvnoj industriji 7. Elektromotorni pogoni u drvnoj industriji i potrebe mehaničke snage, pogonski dijagrami elektromotora 8. Kompresori i pneumatika; hidraulička snaga 9. Izgaranje, ogrijevne vrijednosti, dimni plinovi, pepeo 10. Racionalna proizvodnja - potrošnja energije u drvno industrijskim pogonima i energetska problematika tipičnih drvno industrijskih tehnologija. 11. Ekologija i energija, otpadne vode, drvni otpad, mulj. Tehnički i drugi podtupci za smanjenje onečišćenosti.

Nositelji

Branimir Šafran
doc. dr. sc. Branimir Šafran

Docent

Email: bsafran@sumfak.hr
više

Suradnici

Branimir Šafran
doc. dr. sc. Branimir Šafran

Docent

Email: bsafran@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije