YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Drvnoindustrijsko strojarstvo (DT)

DT2004N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Razvoj osnovnih tehničkih znanja i principa koja susrećemo u strojarstvu i drvoj industriji. Upoznavanje sa materijalima, elementima, strojevima, uređajima i sredstvima za rad koji su sastavni dio strojarske i drvnotehnološke struke. Razvoj sposobnosti za proračun i odabir odgovarajućeg materijala i konstrukcije za određenu specifičnu situaciju.
Sadržaj predmeta: • Uvod. Osnovni pojmovi. Povijest strojarstva. Podjela strojarstva i strojeva. Zakonite mjerne jedinice u DI-strojarstvu. Znaci i kratice za česte mjerne veličine u DI-inženjerstvu. Norme i normiranje u DI-strojarstvu. • Svojstva kovinskih materijala te načini ispitivanja mehaničkih svojstava. Kovinski materijali za gradnju DI-oruđa i proizvoda. Podjela tehničkoga željeza: čelik, lijevano željezo. Utjecaj legirnih elemenata na svojstva čelika i lijevova. • Upotrebna podjela čelika. Česti čelici u gradnji DI-alata i proizvoda. Toplinska i kemijsko-toplinska obradba čelika. Laki i obojeni metali i njihova svojstva. Uporaba u gradnji DI-proizvoda. • Konstrukcijska keramika i tvrdi metali. Kompozitni materijali, svojstva i primjena. Metalne pjene, svojstva i primjena. Polimerni materijali. Svojstva polimernih materijal i primjena. Primjeri izbora i primjene materijala. Kovinski poluproizvodi. • Trenje i podmazivanje DI-uređaja. Vrste trenja. Primjena i uklanjanje (smanjenje) trenja. Maziva, svojstva, vrste i kakvoća maziva. Svojstva i uređaji za podmazivanje uljima i mastima. Tolerancije i dosjedi. Tolerancije oblika i položaja. Svojstva i kvaliteta obrađene površine. • Podjela elemenata strojeva. Elementi za spajanje. Nerastavljivi spojevi (zavareni spojevi, lemljeni spojevi, lijepljeni spojevi). Rastavljivi spojevi (vijčani spojevi, spojevi s klinovima, zaticima, svornjacima, opruge). • Elementi okretnoga gibanja. Osovine i vratila. Oblikovanje osovina i vratila. Kritična frekvencija vrtnje. Rukavci. Klizni i kotrljajući ležaji. Beskontaktna uležištenja. • Spojke. Spojke koje se uključuju, rastavljive spojke. Elementi za prijenos snage i gibanja. Prijenos plosnatim remenom. Remenski prijenos klinastim remenom. Prijenos zupčastim remenom. Lančani prijenos. Tarni prijenosnici. Tarni prijenosnici sa stalnim prijenosnim omjerom. Tarni prijenosnici s mogućnostima kontinuirane promjene prijenosnoga omjera. • Zupčani prijenosnici. Vrste i oblici, prijenosi, iskoristivost, podmazivanje, materijali za izradbu zupčanika. Proračun nosivosti čelnika. Pužni prijenosnici – vrste, uvjeti zahvata i dimenzije, podmazivanje. • Elementi protoka. Cijevni vodovi. Osnovni pojmovi. Elementi za regulaciju protoka, elementi za regulaciju tlaka. Brtvljenje sastavnica protoka u procesima i strojevima DI. Kočnice. • Strojarske tehnologije u DI. Zavarivanje. Postupci zavarivanja: izvor struje, ručno elektrolučno zavarivanje (REL), zavarivanje pod zaštitom praška (EPP), MIG/MAG zavarivanje, elektrootporno zavarivanje (EO). Zavarivanju srodni postupci – rezanje kovina. Lemljenje. Lijepljenje kovina. Obradba kovina odvajanjem čestica, posebne obradbe (dijamantima, superfiniš ...). • Hidraulični strojevi u DI. Osnovni zakoni mehanike fluida. Sisaljke. Definicija i onovne eksploatacijske značajke. Podjela (vrste) sisaljki. Djelatne značajke turbopumpi. Hidraulični motori. Ventilatori. Radijalni i aksijalni ventilatori. • Zračni motori. Kompresori. Osnovne značajke i vrste kompresora u DI. Pogonski strojevi i uređaji u DI. Definicija pogonskoga i radnoga stroja. Toplinski motori i uređaji. • Primjena motora s unutarnjim izgaranjem u DI. Značajke motora SUI.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☒ samostalni zadaci ☐ multimedija i mreža ☒ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokvij - seminarski rad
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Perše, S. 2000: Osnove strojarstva, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb.
2.     Karl-Heinz Decker, 1987: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb.
3.     Ražnjević, K. (ured.) 1997: Krautov strojarski priručnik, Axiom, Zagreb.
4.     Alfirević, I., Modlić, B. (ured. biblioteke): IP 1 ?... Inženjerski priručnik, ŠK, Zagreb, izabrana poglavlja.

 


Preporučena literatura:
5.     *** 2003: Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau, Springer.
6.     Filetin, T., Kovačiček, F., Indof, J. 2002: Svojstva i primjena materijala, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje.
7.     Franz, M. 1998: Mehanička svojstva materijala, FSB.
8.     Kralj, S., Andrić, Š. 1992: Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje.
9.     *** Izabrana poglavlja iz TE, LZ "Miroslav Krleža", Zagreb, sv. 1-12.


Nositelji

Branimir Šafran
doc. dr. sc. Branimir Šafran

Docent

Email: bsafran@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Marko Rastija
Marko Rastija mag. ing. mech.

Asistent

Email: mrastija@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije