YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Obnova opožarenih površina

ŠDU3007
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Svrha predmeta jest upoznavanje studenata s problematikom šumskih požara u Republici Hrvatskoj te upoznavanje s problematikom obnove površina nakon požara. Nastavom je obuhvaćeno niz čimbenika važnih za navedenu problematiku kao što su: vrste šumskih požara, uzroci nastanka požara , učestalost pojavljivanja šumskih požara, utjecaj stanišnih uvjeta (geološka građa, reljef, tlo, vegetacija, i dr.), metode obnove opožarenih površina i dr.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bertović, S. i dr. (1987): Osnove zaštite šuma od požara, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
2.     Barčić, D. & Španjol, Ž. (2001): Sukcesija vegetacije na požarištima kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u šumariji Pula. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko
3.     Vučetić, M, Španjol, Ž. & Barčić, D. (2002): "Prirodna obilježja i potencijalna opasnost od šumskih požara". Zbornik radova s međunarodnog, znanstvenog i stručnog savjetovanja "Sigurnost u okolišu i graditeljstvu", 9-11.5.2002. Šibenik.
4.     Bilandžija, J. (1992): Prirodno opterećenje sastojina alepskog, primorskog i crnog bora šumskim gorivima. Radovi, vol. 27, br. 2: 105-113, Šumarski institut, Jastrebarsko.
5.     Bilandžija, J. & Lindić V. (1993): Utjecaj strukture šumskog goriva na vjerojatnost pojave i razvoja požara u sastojinama alepskog bora. Radovi, vol. 28, br. 1-2: 215-224, Šumarski institut, Jastrebarsko.
6.     Bilandžija, J. (1995): Struktura goriva, vjerojatnost pojave i razvoj požara u sastojinama primorskog i crnog bora na Biokovu. Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja, Ekološke monografije 4, Zbornik radova sa Kongresa, 293-297, HED, Zagreb.
7.     Dimitrov, T. (1994): Šumski požari u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine. Izvanr. meteorol. hidrol. prilike Hrvat. 18, 121-125, Zagreb.
8.     Dimitrov, T. (1994): Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara. Šumarski list, CXVIII (3-4): 105-113, Zagreb.
9.     Dimitrov, T. (1996): Kratak prikaz razvoja kanadskoga sustava procjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS) i mogućnost primjene u našoj zemlji. Šumarski list, CXX, 5-6: 267-273, Zagreb.
10.     Dimitrov, T (2000): Budući šumski požari u odnosu na globalno zatopljenje. Šumarski list, CXXIV, (3-4): 203-209, Zagreb
11.     Gaži-Boskova, V. & Šegulja, N. (1978): Prilog poznavanju promjena vegetacije izazvanih požarom. Šumarski list, CII, (11-12): 477-488, Zagreb.
12.     Martinović, J. (1978): Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Šumarski list (3-4): 139-148, Zagreb.
13.     Španjol Ž. (1996): Prilog poznavanju šumskih požara u sastojinama alepskog bora (Pinus halepensis Mill.). Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko, Knjiga 1: 391-412, Zagreb
14.     Španjol Ž. (1997): Sanacija požarišta sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u makarskom primorju. Glas. šum. pokuse 34: 67-93, Zagreb.
15.     Španjol, Ž. & Barčić, D. (2001): Biološka sanacija šumskih požara u sastojinama crnog bora (Pinus nigra Arnold) - Šumarija Senj. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko: 141-152, Zagreb
16.     Španjol, Ž. (2005): Melioracije krša ? u tisku
17.     Trinajstić, I. (1993): Problem sukcesije vegetacije na požarištima alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u Hrvatskom primorju. Šumarski list CXVII (3-5): 131-137, Zagreb.


Nositelji

prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: zspanjol@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije