YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Kvantitativne metode planiranja u šumarstvu

ŠDU2012
Opterećenje: 15(P)
Sadržaj predmeta: Razvoj operacijskih istraživanja; Matematički modeli; Osnovna linearna algebra; Sustavi linearnih jednadžbi; Linearno programiranje; Problemi transporta i distribucije; Problemi investiranja; Višekriterijalno programiranje; Teorija odlučivanja; Uvod u teoriju grafova; Stablo odlučivanja; Elementi matematičke ekonomije.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Kalpić, D., Mornar, V.: Operacijska istraživanja, DRIP, Zagreb, 1996.
2.     Neralić, L.: Uvod u matematičko programiranje 1, Element, Zagreb, 2003.
3.     Zadnik,L.: Operacijska raziskovanja, Biotehnološka fakulteta, Ljubljana, 1992.

 


Preporučena literatura:
4.     Elezović, N.: Linearna algebra, Element, Zagreb, 2003.
5.     Elezović, N.: Linearna algebra, Element, Zagreb, 2003.
6.     Winston Wayne, L.: Operations Research, Duxbury Press, Belmont, California, 1994.


Nositelji

doc. dr. sc. Azra Tafro

Docentica

Email: atafro@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije