YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ekologija ptica

ŠDU1012
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa slijedećim sadržajem: Uvod u ekologiju ptica; Metode istraživanja u ekologiji ptica; Gniježđenje; Nametništvo između i unutar vrsta tijekom gniježđenja; Prehrana; Selidba; Ptice i klimatske promjene; Zajednice ptica šuma; Crvena knjiga.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Perrins, C.M., Birkhead, T. R. 1983: Avian Ecology. Chapman and Hall, New York.
2.     Dolenec, Z. 2009: Ptice tu oko nas. Školska knjiga, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
3.     Sutherland, W.J., Newton, I, Green, R. E. 2008: Bird Ecology and Conservation. Oxford University Press, Oxford.
4.     Gill, F. 2000: Ornithology. W. H. Freeman and Company, New York.
5.     Cramp, S. 1998: Complete Birds of the Western Paleartic
6.     Sterry, P. 2004: Birds of Mediterrean. C. Helm, London.


Nositelji

Kristijan Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Kristijan Tomljanović

izvanredni profesor

Email: ktomljanovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije