×

doc. dr. sc. Kristijan Tomljanović

Docent

Kristijan Tomljanović

Lokacija: žuta zgrada,1. kat, soba 142

Telefon kućni: +385 01 2352 446

E-mail: tomljanovic@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: docent
2013 - 2018: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2007 - 2012: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
2004 – 2007 Uprava šuma Senj, šumarija Novi Vinodolski

 

Nastava

Osnove lovnoga gospodarenje
Loovno gospodarenje I
Lovno gospodarenje II
Ekologija ptica
Ptice urbanih šuma i parkova

 

Znanstveni interesi

Lovno gospodarenje
Biologija divljih sisavaca i ptica

 

Projekti

Znanstveni

  • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske
  • Uspostava trajnog monitoringa divokoze (Rupicapra rupicapra) u NP Sjeverni Velebit

Stručni

  • Usklađivanje stanišnih potencijala i gospodarskih zahvata u cilju smanjivanja šteta od divljači
  • Lovnogospodarske osnove
  • Programi zaštite divljači


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije