YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Kristijan Tomljanović

izvanredni profesor

Kristijan Tomljanović

Lokacija: žuta zgrada,1. kat, soba 142

Telefon kućni: +385 01 2352 446

E-mail: ktomljanovic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: docent
2013 - 2018: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2007 - 2012: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2004 – 2007 Uprava šuma Senj, šumarija Novi Vinodolski

 

Nastava

Osnove lovnoga gospodarenje
Loovno gospodarenje I
Lovno gospodarenje II
Ekologija ptica
Ptice urbanih šuma i parkova

 

Znanstveni interesi

Lovno gospodarenje
Biologija divljih sisavaca i ptica

 

Projekti

Znanstveni

  • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske
  • Uspostava trajnog monitoringa divokoze (Rupicapra rupicapra) u NP Sjeverni Velebit

Stručni

  • Usklađivanje stanišnih potencijala i gospodarskih zahvata u cilju smanjivanja šteta od divljači
  • Lovnogospodarske osnove
  • Programi zaštite divljači


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije