×
Šumarski odsjek

Osnove lovnoga gospodarenja

ŠP3003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Lovno gospodarenje kao sportska, rekreativna i gospodarska djelatnost. Upoznavanje s vrstama divljači započinje njenim razvrstavanjem na znanstvenoj, zakonskoj i lovačkoj osnovi. Potom se detaljno morfološki i biološki obrađuje svaka pojedina vrsta divljači. Načini uzgoja divljači kao što su prirodni uzgoj, uzgoj u ograđenom prostoru i kombinirani uzgoj. Bolesti i zaštita divljači daje pregled zaraznih, nezaraznih, nametničkih i bolesti umjetnog uzgoja. Uređenje lovišta, osnovni faktori lovišta, izrada katastra lovišta, utvrđivanje lovnoproduktivnih površina za gospodarski značajne vrste divljači, bonitiranje lovišta za krupnu i sitnu divljač, utvrđivanje kapacitata lovišta za divljač te način utvrđivanja brojnog stanja divljači. Tehničko uređenje lovišta odnosi se na upoznavanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata. Lovljenje divljači, načini lova, pravila ponašanja u lovu i lovački običaji. Lovačko oružje, puške risanice i sačmarice, njihovi dijelovi, način funkcioniranja, pravilno rukovanje i održavanje oružja. Streljivo za puške risanice i sačmarice, lovna balistika. Lovna kinologija, povijesni razvoj psa, podjela lovačkih pasa, radne osobine i metode odgoja i obuke pasa. Domaći i međunarodni propisi. Lovnogospodarska osnova kao dokument na temelju kojeg se gospodari lovištem. Vježbe se održavaju u dvorani, kabinetu i laboratoriju. Terenska nastava: Organizacija i provođenje lova te uređenje lovišta i prebrojavanje divljači
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Andrašić, D., 1984: Zoologija divljači i lovna tehnologija. Skripta, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb, 294 str.
2.     Mustapić, Z., i suradnici., 2004: LOVSTVO priručnik. Hrvatski lovački savez Zagreb, 597 str.
3.     Tucak, Z., Florijančić, T., Grubešić, M., Topić, J., Brna, J., Dragičević, P., Tušek, T., Vukušić, K., 2002: Lovstvo. Drugo prošireno izdanje. Uđbenik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, 405 str.

 


Preporučena literatura:
4.     Grupa autora: 1967: Lovački priručnik, Lovačka knjiga Zagreb, 704 str.

Nositelji

Marijan Grubešić
prof. dr. sc. Marijan Grubešić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: mgrubesic@sumfak.hr
više
Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor

Email: kkrapinec@sumfak.hr
više
Kristijan Tomljanović
doc. dr. sc. Kristijan Tomljanović

Docent

Email: tomljanovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor

Email: kkrapinec@sumfak.hr
više
Kristijan Tomljanović
doc. dr. sc. Kristijan Tomljanović

Docent

Email: tomljanovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije