YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Marijan Grubešić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Marijan Grubešić

Lokacija: zelena zgrada, 1. kat, soba 117

Telefon kućni: +385 01 2352 467

E-mail: mgrubesic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, njemački
Termin konzultacija: 


Znanstveno-nastavno napredovanje

2009 – danas: redoviti profesor
2005 – 2009: izvanredni profesor
1998 - 2005: docent
1997 – 1998: viši asistent
1993 – 1997: znanstveni asistent
1986 - 1993: asistent

 

Radno iskustvo

1987 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
1986 – 1987: Šumsko gospodarstvo Karlovac, OOUR za uzgajanje šuma Jastrebarsko, šumarija Duga Resa

 

Nastava

Gospodarenje životinjskim vrstama
Lovna kinologija
Lovno gospodarenje (I i II)
Načini lovljenja divljači
Osnove lovnoga gospodarenja
Nove spoznaje o uzgoju divljači u prirodi
Valorizacija staništa u uzgoju divljači
Nove spoznaje o farmskom uzgoju divljači

 

Znanstveni interesi

Primarno područje znanstvenog istraživanja je stanište – lovište i divljač

 

Projekti

 • Propadanje šuma u Hrvatskoj, istraživanje uzroka i mjera obnove (4-04-138) (MZT 1991 – 1995)
 • Zaštita i obnova ekosustava (0068003) (MZT 1996 – 2002)
 • Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma (HŠ 2001 – 2005)
 • OSRO/KOS/101/NOR «Wildlife Management Policy in Kosovo» (FAO, 2003)
 • Značaj i uloga glodavaca u šumskim ekosustavima - 0068116 (MZT 2003 – 2005)
 • Dabar u Hrvatskoj (WGM Bavarska, ŠF, HŠ, INA 1993 – 2007)
 • Utjecaj staništa na prirast i tjelesni razvoj divljači – 068-0532400-0712 (MZOŠ 2007 – 2012)
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hantavirusa i leptospira (MZOŠ 2007 – 2013)
 • Kontrolirani uzgoj i zaštita jelena običnog (Cervus elaphus L.) u znanstveno – istraživačkom poligonu Šeprešhat (HŠ 2006 – 2010)
 • CARDS programme for Kosovo “Sustainable Forest Management”, EuropeAid//122672/D/SER/KOS (EU, 2007)
 • Lovno gospodarenje u sklopu ekoloških  i gospodarskih čimbenika u Spačvi (HŠ 2007 – 2009)
 • Migracija jelenske divljači u gorskom području Hrvatske kao odraz ekoloških i gospodarskih čimbenika (HŠ 2007 – 2009)
 • Proizvodnost i kvaliteta mesa divljači u lovištima Hrvatskih šuma, Hrvatske šume d.o.o. (HŠ 2010 – 2013)
 • Istraživanje dinamike populacije jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner 1804)  u Hrvatskoj (BOKU i ŠFZ u sklopu međunarodne tehničke suradnje Austrije i Hrvatske) (MZOŠ 2012 – 2013)
 • Uzgoj jelena običnog (Cervus elaphus L.) u znanstveno – istraživačkom poligonu Šeprešhat i njegova prilagodba u otvorenim lovištima – Hrvatske šume d.o.o. (HŠ 2011 – 2013)
 • „Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske (Hrvatska zaklada za znanost, 2014-2017)

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije