YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Načini lovljenja divljači

ŠP6006
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Zadatak ovog predmeta je da kao dopuna obaveznom predmetu Osnove lovnoga gospodarenja detaljnije predstavi i educira studente u vrlo značajnom segmentu u lovnome gospodarenju, a to je organizacija i provođenje lovova. Kroz nastavu studentima će biti detaljno predstavljeni načini lovljenja divljači u pojedinačnim i skupnim lovovima, pravila kod pripreme lova, pravila kod provođenja lova, mjere opreza u lovu, napose kod rukovanja oružjem i streljivom. Predstavit će se načini hvatanja divljači, sredstva za hvatanje, i postupci sa uhvaćenom divljači. Upoznat će se sa tradicijom lova a posebno sa lovačkom odjećom i opremom. Ujedno će se dati pregled potrebnih obrazaca za evidenciju lova, odstrela divljači i popratne dokumentacije promet divljači i njenih dijelova. Nastava će se održavati uz upotrebu foto i video materijala.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Andrašić, D., 1984: Zoologija divljači i lovna tehnologija. Skripta, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb, 294 str.
2.     Mustapić, Z., i suradnici., 2004: LOVSTVO priručnik. Hrvatski lovački savez Zagreb, 597 str.
3.     Tucak, Z., Florijančić, T., Grubešić, M., Topić, J., Brna, J., Dragičević, P., Tušek, T., Vukušić, K., 2002: Lovstvo. Drugo prošireno izdanje. Uđbenik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, 405 str.

 


Preporučena literatura:
4.     Grupa autora: 1967: Lovački priručnik, Lovačka knjiga Zagreb, 704 str.


Nositelji

Marijan Grubešić
prof. dr. sc. Marijan Grubešić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: mgrubesic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije