YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Lovno gospodarenje I

ŠDU2003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Pored gospodarskih vrsta divljači studenti se upoznaju i sazaštićenim životinjskim vrstama, planovima njihove zaštite i revitalizacije ugroženih vrsta. Cilj ovog predmeta je educirati studente za buduće izrađivače, provoditelje i osobe za nadzor lovnogospodarski osnova, programa uzgoja i programa zaštite divljači. Pripremiti studente za buduće obaveze integralnog gospodarenja staništem i faunom, uz primjenu tehnike i tehnologije optimalnog korištenja prostora i faune uz mjere zaštite i očuvanja staništa i životinjskih vrsta. Studenti će se kroz vježbe i terensku nastavu direktno upoznati sa otvorenim lovištima, provođenjem planskih akata za gospodarenje, kao i mjerama zaštite staništa i životinjskih vrsta u otvorenim lovištima a bazirano na primjeru naših nacionalnih parkova i parkova prirode Predavanja: 1.Uvod. Sadržaj predmeta. Literatura. Zakonodavni okvir 2.Lovište. Podjela lovišta 3.Kriterijima koje lovišta moraju ispunjavati zakonski i za pojedine vrste divljači. 4.Formiranje lovišta 5.Ustanovljenje lovišta i davanje prava lova. 6.Analiza lovišta u RH. Sadržaj lovnog ospodarske osnove 7.Katastar lovišta 8.Izračun lovno produktivnih površina 9.Utvrđivanje boniteta i kapaciteta lovišta 10.Priplod, prirast, izlučenje divljači iz populacije 11.Razvoj fonda krupne divljači, spolna i starosna struktura 12.Razvoj fonda sitne divljači. Prihrana i prehrana divljači 13.Tehničko uređenje lovišta 14.Provođenje lovnogospodarske osnove 15.Administrativni poslovi u vođenju lovišta. Ekonomika i marketing lovstva Vježbe: 1.Uvod u vježbe 2.Lovnogospodarski obrasci (LGO, PUD, PZD) 3.Izračun strukture površina – I 4.Izračun strukture površina - II 5.Izračun lovnoproduktivnih površina za krupnu divljač 6.Izračun lovnoproduktivnih površina za sitnu divljač 7.Određivanje boniteta 8.Izračun matičnog fonda, prirasta i lovnogospodarskog kapaciteta – I 9.Izračun matičnog fonda, prirasta i lovnogospodarskog kapaciteta – II 10.Izračun prihrane i prehrane 11.Lovnogospodarski i lovnotehnički objekti 12.Lovni obrasci, evidencije 13.Provođenje lovnogospodarskih elaborata 14.Revizija lovnogospodarske osnove 15.Zakoni, pravilnici, naredbe i direktive
Literatura:

Obavezna literatura:

1. Mustapić, Z., i suradnici., 2004: LOVSTVO priručnik. Hrvatski lovački savez Zagreb, 597 str

2. Andrašić, D., 1984: Zoologija divljači i lovna tehnologija. Skripta, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb, 294 str

3. Tucak, Z., Florijančić, T., Grubešić, M., Topić, J., Brna, J., Dragičević, P., Tušek, T., Vukušić, K., 2002: Lovstvo. Drugo prošireno izdanje. Udžbenik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, 405 str.

4. Durantel, P., 2007: Lovstvo

5. Durantel, P. 2007: Praktična enciklopedija lovstva

Preporučena literatura:

6. Büchel, K., 2011: Lovstvo ilustrirana enciklopedija Grupa autora: 1967: Lovački priručnik, Lovačka knjiga Zagreb, 704 str. www.propisi.hr


Nositelji

Marijan Grubešić
prof. dr. sc. Marijan Grubešić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: mgrubesic@sumfak.unizg.hr
više
Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: kkrapinec@sumfak.unizg.hr
više
Kristijan Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Kristijan Tomljanović

izvanredni profesor

Email: ktomljanovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: kkrapinec@sumfak.unizg.hr
više
Kristijan Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Kristijan Tomljanović

izvanredni profesor

Email: ktomljanovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije