YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Lovno gospodarenje II

ŠDU3003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Nastava će se odvijati uz upotrebu modernih pomagala i materijala snimljenih i pripremljenih domaćim i stranim lovištima i uzgajalištima divljači. Kroz terensku nastavu studenti će se direktno upoznati sa uzgajalištima krupne i sitne divljači. Predavanja: 1. Uvod. Povijest uzgoja divljači u ograđenom prostoru 2. Ograde, tipovi ograda i materijali za ograde 3. Tehnički elementi ograđenog lovišta i uzgajališta kao što su ograda, objekti na ogradi i objekti u ograđenom prostoru namijenjeni divljači i lovcima. 4. Tehnologija uzgoj pojedine vrste divljači. 5. Uzgoj divljači u ograđenom prostoru. 6. Intenzivni uzgoj dvopapkara (preživača) 7. Intenzivni uzgoj divljih svinja 8. Tehnologija kaveznog uzgoja zeca 9. Tehnologija uzgoja pernate divljači u centrima za umjetni uzgoj (fazanerije) 10. Ciklus uzgoja pernate divljači 11. Ispuštanje i podivljavanje uzgojene divljači 12. Zaštita divljači. 13. Štete koje čini divljač kao i mjere sprečavanja šteta. 14. Zdravstvena zaštita i higijena u uzgajalištima divljači 15. Ekonomski elementi uzgoja divljači, proizvodi koje daje divljač te marketinško predstavljanje divljači i lovnog gospodarenja. Vježbe: 1. Intenzivan uzgoj krupne divljači – uzgajališta, farme za uzgoj 2. Izrada troškovnika ograđivanja 3. Izračun kapaciteta uzgajališta – krupna divljač 4. Intenzivan uzgoj zeca – troškovnik i kapaciteti 5. Intenzivan uzgoj fazana - troškovnik i kapaciteti 6. Izračun potrebne prihrane i prehrane, objekti 7. Pridobivanje i higijena mesa divljači u intenzivnom uzgoju 8. Postupci sa divljači nakon odstrela – manipulacija, objekti 9. Meso divljači, kakvoća, nutritivne vrijednosti, upotreba 10. Bolesti divljači – razdioba bolesti, izvori zaraze, higijena 11. Zarazne bolesti, bakterijska i virusna oboljenja 12. Parazitske bolesti, otrovanja i ostali rizici 13. Program uzgoja divljači, obrasci, izrada i provođenje 14. Program zaštite divljači, obrasci, izrada i provođenje 15. Zakonodavstvo
Literatura:

Obavezna literatura:
1.    Andrašić, D., 1984: Zoologija divljači i lovna tehnologija. Skripta, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb, 294 str.
2.    Mustapić, Z., i suradnici., 2004: LOVSTVO priručnik. Hrvatski lovački savez Zagreb, 597 str.

 

 

Preporučena literatura:
3.    Grupa autora: 1967: Lovački priručnik, Lovačka knjiga Zagreb, 704 str.

4.    Grupa autora, 1987: Velika ilustrovana enciklopedija lovstva Beograd I i II


Nositelji

Marijan Grubešić
prof. dr. sc. Marijan Grubešić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: mgrubesic@sumfak.unizg.hr
više
Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: kkrapinec@sumfak.unizg.hr
više
Kristijan Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Kristijan Tomljanović

izvanredni profesor

Email: ktomljanovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: kkrapinec@sumfak.unizg.hr
više
Kristijan Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Kristijan Tomljanović

izvanredni profesor

Email: ktomljanovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije