YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ptice urbanih šuma i parkova

UD1010
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se kroz programski sadržaj ovog predmeta upoznaju s osnovama ekologije ptica urbanih šuma i parkova. Jednu od osnovnih tema čine metode istraživanja kako zajednice ptica tako i područje gniježđenja, selidbe i dr. Nadalje, studenti se upoznaju s osnovnim ekološkim zakonitostima urbane ornitologije. Slijedi ponašanje ptica, selidba te utjecaj čovjeka na ptice urbanih površina. Raspraviti će se o odnosu klimatskih promjena i ptica te na kraju. Završit će se s oblicima aktivne zaštite ptica.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Dolenec, Z. 2009: Ptice tu oko nas (priručnik). Školska knjiga, Zagreb.
2.     Gill, F. 2000: Ornithology. W. H. Freeman and Company, New York.

 


Preporučena literatura:
3.     Sutherland, W.J., Newton, I, Green, R. E. 2008: Bird Ecology and Conservation. Oxford University Press, Oxford.
4.     Sterry, P. 2004: Birds of Mediterrean. C. Helm, London.
5.     Perrins, C.M., Birkhead, T. R. 1983: Avian Ecology. Chapman and Hall, New York.


Nositelji

Kristijan Tomljanović
doc. dr. sc. Kristijan Tomljanović

Docent

Email: ktomljanovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije