YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ishrana divljači

ŠDU2008
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Suvremeno gospodarenje lovištem uključuje čitav niz radnji na očuvanju staništa (različite međunarodne konvencije), kako bi se osigurala zaštita vrste, staništa, ali i odgovarajuća trofejna i tjelesna struktura populacije pojedinih životinjskih vrsta. Stoga ovaj kolegij ima namjeru usmjeriti studente na načine gospodarenja staništem u svrhu podizanja hranidbenih i zakonskih čimbenika koji osiguravaju potrajno gospodarenje faunom.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Wieß, G. B., 1997: Anlage und Pflege von Wildäsungsflächen. Nimrod - Verlag, Suderburg.,320 p.
2.     Černe, L.,1990: Ureditev lovišč za malo divjad; Lovska zveza Slovenije; Ljubljana; 70 pp.

 


Preporučena literatura:
3.     Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J., 1968: Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost; Nakladni zavod Znanje, Zagreb; 443 pp.
4.     Mustapić, Z., i sur., 2004: Lovstvo. Hrvatski lovački savez, Zagreb, 597 p.
5.     Randal, D., Burggren, W., French, K., 1998: Eckert animal physiology: mechanisms and adaptations; W.H. Freeman and Company; New York; 824 pp.
6.     Schwartz, M.W., 1997: Conservation in higly fragmentet landscapes; Chapman & Hall; New York; 436 pp.
7.     Bookhout, T.A.,1996: Research and management techniques for wildlife and habitats; The Wildlife Society Bethesda; Maryland; 740 pp.
8.     ***, 1986: Lehrbuch Jägerprüfung, Bänden 1-5, Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1017 pp.


Nositelji

Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec

Redoviti profesor

Email: kkrapinec@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije