YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Preborno gospodarenje i subalpinski šumski ekosustavi

ŠDU3009
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Zadatak predmeta je upoznati studente s funkcioniranjem sublapinskog ekosustava. Subalpinski ekosustav zauzima relativno male površine u Hrvatskoj, ali ima ogromno značenje. Ti ekosustavi vrlo su labilni, tako da svi zahvati u njim čine nepopravljive štete. Posebno će se obraditi ekologija i vegetacija tih zajednica, kako one funkcioniraju i obnavljaju se. Preborno gospodarenje je jedan od prirodnih načina gospodarenja. Preborno gospodarenje zbog svojih velikih prednosti, svakim danom ima sve veće značenje i sve više pristalica. Preborno gospodarenje ima dugu i veliku tradiciju u Hrvatskoj, tako da detaljnije izučavanje prebornog gospodarenje ima smisla.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u prebornim šumama. U: B. Prpić (ur.), Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 407?460, Zagreb.
2.     Matić, S., B. Prpić, I. Anić, M. Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u jelovim šumama oštećenima propadanjem. U: B. Prpić (ur.), Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 461?478, Zagreb.
3.     Matić, S., 1994: Šume visokih gora i planina dinarskog područja. U: Đ. Rauš (ur.), Silvae nostrae Croatiae, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 145 ? 153, Zagreb.
4.     Vukelić, J. & Đ. Rauš, 1998: Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 310 str.

 


Preporučena literatura:
5.     Schutz, J,P., 2001: Der Plenterwald, und weitere Formen strukturierter und gemischter Walder. Paul Parey
6.     Ott, E., 1997: Gebirgsnadelwalder. Haupt Verlag..


Nositelji

izv.prof.dr. sc. Damir Drvodelić

Izvanredni profesor

Email: ddrvodelic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Joso Vukelić

Profesor emeritus (u mirovini)

Email: jvukelic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije