YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Mehanizacija u uzgajanju šuma

ŠDU2010
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Zadatak je predmeta da se studenti upoznaju s temeljnim značajkama strojeva i uređaja u uzgajanju šuma. Objašnjavaju se opći zahtjevi u svezi s uporabom strojeva u šumi, pogonski strojevi te karakteristične grupe uzgojnih strojeva. Posebna se pažnja posvećuje ekološkoj ocjeni strojeva. Nastavom je obuhvaćeno upoznavanje s razvojem, stanjem i razredbom uzgojnih strojeva prema namjeni: - Strojevi u rasadničarskoj proizvodnji, - Mehaniziranje sjemenarstva, - Mehanizirana priprema staništa za prirodno pomlađivanje i pošumljavanjem, - Strojevi za čišćenje i njegu, - Strojevi i uređaji pri osnivanju šumskih kultura i plantaža, - Strojevi i aparati u zaštiti šuma. Posebna se pažnja posvećuje ekološkim značajkama strojeva, njihovom djelovanju na okoliš kao i o uporabi ekološki povoljnijih materijala i sredstava kao što su primjerice bioulja za podmazivanje i prijenos energije. Nastava se odvija putom predavanja i seminara na kojima se studenti upoznaju s bitnim značajkama uzgojnih strojeva koji se rabe u specifičnim uvjetima. Nastava se izvodi uz uporabu suvremenih nastavnih sredstava.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     CD s predavanjima u "Windows Power Point" prezentaciji te ispis istih. Studenti koji nemaju osobno računalo mogu ga rabiti u računalnoj učionici Šumarskoga fakulteta i u knjižnici Zavoda šumske tehnike i tehnologije.
2.     S. Sever: Šumarski strojevi. Tehnička enciklopedija, LZ "Miroslav Krleža", svezak 12, Zagreb, 1992, s. 519-531.
3.     Šumarska enciklopedija, LZ "Miroslav Krleža", svezak 1, 2, 3, poglavlja: a) Traktor, s. 78-80., b) Rasadnik, s. 119-130., g) Žičare, s. 651-659.
4.     Izabrani stručni i znanstveni članci objavljeni u časopisu "Mehanizacija šumarstva" koji su na raspolaganju studentima knjižnicama Šumarskoga fakulteta i Zavoda šumske tehnike i tehnologije.

 


Preporučena literatura:
5.     Grupa autora: Mehanizacija poljoprivrede. Skripta agronomskog fakulteta, Zagreb, s. 85-95.


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Zdravko Pandur

Izvanredni profesor

Email: zpandur@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije