YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Zdravko Pandur

Izvanredni profesor

Lokacija: žuta zgrada, 2. kat, soba 244

Telefon kućni: +385 1 2352 524

E-mail: zpandur@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda i četvrtak 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: docent
2013 - 2018: viši asistent - poslijedoktorand
2009 - 2013: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Osnove mehanizacije šumarstva
Mehanizacija u zaštićenim i urbanim područjima
Mehanizacija pridobivanja drva
Šumarske tehnike i tehnologije
Okolišno prihvatljive tehnologije
Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije
Mehanizacija u uzgajanju šuma

 

Znanstveni interesi

Strojevi i alati u šumarstvu.
Okolišna pogodnost, energijska učinkovitost i ergonomska pogodnost šumskih  strojeva i alata.

 

Projekti

Znanstveni

  • ESF HR.3.201-0133 Energijska učinkovitost kamionskog prijevoza drva na brdsko-planinskim šumskim i javnim cestama – voditelj (2015-2016).
  • Razvoj sustava praćenja rada šumskih vozila na temelju komercijalnog Fleet Management Sustava (FMS-a) – suradnik, “Hrvatske šume”, d.o.o. Zagreb (2011-2013).
  • Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih strojeva i opreme – suradnik (2007-2013).
  • „Ergonomska pogodnost i ekonomska isplativost primjene akumulatorske motorne pile i akumulatorskih škara u radovima njege i čišćenja sastojina hrasta lužnjaka“ – suradnik, “Hrvatske šume”, d.o.o. Zagreb (2017).
  • IRI projekt „Razvoj hibridnog skidera – HiSkid“ - suradnik, natječaj "Ulaganje u znanost i inovacije" KK.01.1.1.04, financiran iz Europskog Regionalnog Fonda u okviru Operativnog programa Europske Unije „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020 (2014HR16M1OP00-1.2).


Stručni

  • Optimizacija sustava pridobivanja drva i šumske prometne infrastrukture na strateško-taktičkoj razini planiranja – suradnik (2016-2018)

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije