YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Osnove mehanizacije šumarstva

ŠP5004 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju s razvojem, osnovama i razredbom najznačajnijih šumskih strojeva za mehaniziranje radova u šumarstvu; principima njihove gradnje i njihovim najvažnijim energijskim i ekološkim značajkama. U prvome se dijelu nastave predaju poglavlja s temeljnim znanjima o mjerenju, mjernim veličinama, mjernim sustavima, materijalima za gradnju šumskih strojeva i njihovim svojstvima te izabrana poglavlja iz tehničke termodinamike, tehničke hidromehanike i tehničke elektrotehnike. Nakon upoznavanja sa sastavnicama šumskih strojeva, njihovim pogonskim uređajima (motorima) nastavom je obuhvaćen pregled pojedine grupe strojeva kao što su sredstva za sječu i izradu (motorne pile lančanice), oprema mehaniziranog utovara i istovara (šumske dizalice, šumska vitla), specijalna šumska vozila (adaptirani poljoprivredni traktori, skideri, forvarderi, šumske kamionske kompozicije), strojeve za gradnju šumskih prometnica te strojevi za mehaniziranje rasadničarske proizvodnje, zaštitu šuma, i uzgojnih radova u sastojini. Gradnju šumskih strojeva upoznaju na terenskoj nastavi u tvornici skidera, a rad nekih šumskih strojeva na jednom kompleksnom šumskom radilištu. Nastava se odvija putem predavanja, računskih i mjernih vježbi, seminara i terenske nastave na kojoj se studenti upoznaju s bitnim značajkama strojeva koji se rabe u specifičnim uvjetima. Nastava se izvodi uz uporabu suvremenih nastavnih sredstava.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     CD s predavanjima u "Windows Power Point" prezentaciji te ispis istih. Studenti koji nemaju osobno računalo mogu ga rabiti u računalnoj učionici Šumarskoga fakulteta i u knjižnici Zavoda za iskorištavanje šuma.
2.     B. Kraut: Strojarski priručnik. Tehnička knjiga Zagreb, 1988, s. 53-74, 133-222, 255-287, 313-482.
3.     S. Sever: Šumarski strojevi. Tehnička enciklopedija, LZ "Miroslav Krleža", svezak 12, Zagreb, 1992, s. 519-531.
4.     Šumarska enciklopedija, LZ "Miroslav Krleža", svezak 1, 2, 3, poglavlja: a) Harvester, s. 50-51., b) Procesor, s. 78-80., c) Skider, s. 208-210., d) Koranje, s. 278-281., e) Traktor, s. 78-80., f) Rasadnik, s. 119-130., g) Žičare, s. 651-659.
5.     Izabrani stručni i znanstveni članci objavljeni u časopisu "Mehanizacija šumarstva" koji su na raspolaganju studentima knjižnicama Šumarskoga fakulteta i Zavoda za iskorištavanje šuma.
 

 

Preporučena literatura:
6.     C. E. Malmberg: The off-road vechicle. (Volume 1)Atlanta, USA, Montreal, Canada, 1989., s.1-573.
7.     C. E. Malmberg: The off-road vechicle. (Volume 2) Atlanta, USA, Montreal, Canada, 1989., s.1-463.
8.     Conway, S., 1976: Logging practices., Principles of timber harvesting systems. Miller Freeman Publications, 1 ? 432.
9.     MacDonald, A.J., 1999: Harvesting Systems and Equipment in British Columbia. FERIC, Handbook No. HB-12, 1 ? 197.
10.     Owende, P. M. O., Lyons, J., Haarlaa, R., Peltola, A., Spinelli, R., Molano, J., Ward, S. M., 2002: Operations protocol for Eco-efficient Wood Harvesting on Sensitive Sites. Project ECOWOOD, Funded under the EU 5th Framework Project (Quality of Life and M
11.     Staff, K.A.G., Wiksten, N.A., 1984: Tree harvesting Techniques. Martinus Nijhoff/DR W. Junk Publishers, Dodrechts/Boston/Lancaster, 1 - 371.
12.     Stručni i znanstveni članci s međunarodnih savjetovanja s temom mehaniziranja radova u šumarstvu prema izboru nastavnika (raspoloživi u knjižnici Zavoda za iskorištavanje šuma).


Nositelji

prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redovni profesor

Email: msusnjar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Zdravko Pandur

Docent

Email: zpandur@sumfak.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redovni profesor

Email: msusnjar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Zdravko Pandur

Docent

Email: zpandur@sumfak.hr
više
Mag. ing. silv. Marin Bačić
Marin Bačić mag. ing. silv.

Asistent

Email: mbacic1@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije