YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Okolišno prihvatljive tehnologije

UD2002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 30(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod u pridobivanje drva na okolišno prihvatljiv način. Opseg, svrha i cilj predmeta. 2. Šumska tla kao podloga za kretanje vozila (sastav i struktura, naprezanja, vlaga, metode utvrđivanja nosivosti) 3. Međudjelovanje vozila i tla 1 (raspodjela opterećenja, pneumatici i polugusjenice) 4. Međudjelovanje vozila i tla 2 (procjena vučnih značajki temeljem indeksa kotača, dodirni tlakovi) 5. Gaženje i sabijanje tla pri privlačenju drva 6. Oštećivanje dubećih stabala i pomlatka pri pridobivanju drva i gradnji šumskih prometnica 7. Zaštita vodnih tijela pri izvođenju šumskih radova 8. Erozija tla pri privlačenju drva i na šumskim prometnicama 9. Analiza životnoga ciklusa 10. Izvođenje radova u NATURA područjima 11. Daljinsko praćenje rada strojeva (FMS) 12. Energijska bilanca drvnih proizvoda (EROI) 13. Biogoriva i bioulja 14. Sanacija oštećenih sastojina 15. Razvoj šumskih strojeva Vježbe 1. Priprema za mjernu vježbu „Izmjera pokazatelja nosivosti šumskog tla“ 2. Mjerna vježba „Izmjera pokazatelja nosivosti šumskog tla“ 3. Obrada i analiza podataka sa mjerne vježbe „Izmjera pokazatelja nosivosti šumskog tla“ 4. Raspodjela opterećenja po osovinama (kotačima) vozila za privlačenje drva 5. Modeli dodirne površine voznoga sustava (gume, polugusjenice) i tla 6. Nominalni tlak na podlogu i indeks kotača vozila 7. Računalna aplikacija »Profor« 8. Priprema za terensku nastavu »Kontrolna lista za procjenu utjecaja na okoliš kod šumarskih radova« 9. Priprema za terensku nastavu »Procjena oštećenosti sastojine« 10. Analiza podataka sa terenske nastave »Procjena oštećenosti sastojine« 11. Priprema za mjernu vježbu „Energijska bilanca - EROI“ 12. Mjerna vježba „Energijska bilanca - EROI“ 13. Obrada i analiza podataka sa mjerne vježbe „Energijska bilanca - EROI“ 14. Priprema za mjernu vježbu „Analiza ispušnih prinova motora SUI“ 15. Mjerna vježba i obrada podataka „Analiza ispušnih plinova motora SUI“ Praktične vještine studenti stječu i putem terenskih nastava: »Kontrolna lista za procjenu utjecaja na okoliš kod šumarskih radova«, »Procjena oštećenosti sastojine« te »Sanacija oštećenih sastojina«.
Literatura:

Obavezna literatura:

1.Poršinsky, T., Đuka, A., Pandur, Z, 2018: Prezentacije predavanja i vježbi iz kolegija Okolišno prihvatljive tehnologije

2.Sutherland, B.J., 2003: Preventing Soil Compaction and Rutting in the Boreal Forest of Western Canada: A Practical Guide to Operating Timber-Harvesting Equipment. FERIC Advantage 4(7): 1–52.

3.Poršinsky, T., Pentek, T., Bosner, A., Stankić, I., 2012: Ecoefficient Timber Forwarding on Lowland Soft Soils. In: Global Perspectives on Sustainable Forest Management (ed: C. A. Okia), In Tech, 275–288. ISBN 978- 953-51-0569-5

4.Bosner, A., Poršinsky, T., Stankić, I., 2012: Forestry and Life Cycle Assessment. In: Global Perspectives on Sustainable Forest Management (ed: C. A. Okia), In Tech, 139–160. ISBN 978- 953-51-0569-5

5.Pandur, Z., Šušnjar, M., Zorić, M., Nevečerel, H., Horvat, D., 2015: Energy Return on Investment (EROI) of Different Wood Products (ed: M. Zlatić), In Tech, 165–184. ISBN 978- 953-51-2175-6

Preporučena literatura:

6. Horvat, D., Poršinsky T., Krpan, A., Pentek T., Šušnjar M., 2004: Ocjena pogodnosti forvardera morfološkom raščlambom. Strojarstvo 46(4–6): 149–160.

7. Poršinsky, T., Horvat, D., 2005: Indeks kotača kao parametar procjene okolišne prihvatljivosti vozila za privlačenje drva. Nova meh. šumar. 26: 25–38.

8. Poršinsky, T., Ožura, M., 2006: Oštećivanje dubećih stabala pri izvoženju drva forvarderom. Nova meh. šumar. 27: 41–49.

9. Poršinsky, T., Sraka, M., Stankić, I., 2006: Comparison of Two Approaches to Soil Strength Classifications. Croat. j. for. eng. 27(1): 17–26.

10. Poršinsky, T., Šušnjar, M., Đuka, A., 2012: Određivanje faktora raspodjele mase tereta i privlačenja. Nova meh. šumar. 33: 35–44.

11. Poršinsky, T., Moro, M., Đuka, A., 2016: Kutovi i polumjeri prohodnosti skidera s vitlom. Šum. list 140(5– 6): 259–272.

12. Poršinsky, T., Matas, J., Horvat, D., Đuka, A., 2020: Pneumatici kotača šumskih vozila. Šum. list 144 (9–10): 509–522.

13. Pandur, Z., Poršinsky, T., Šušnjar M., Zorić, M., Vusić, D., 2014: Gaženje tla pri izvoženju drva forvarderom u sječinama hrasta lužnjka. Nova meh. Šumar. 35: 23-34

14. Zorić, M., Šušnjar, M., Pandur, Z., Mihaljević, K., 2014: Potrošnja goriva i emisija stakleičkih plinova pri kamionskom prijevozu drva u hrvatskom šumarstvu. Nova meh. šum. 35: 89-97.

15. Pandur, Z., Šušnjar, M., Bačić, M., Lepoglavec, K., Nevečerel, H., Đuka, A., 2018: Fuel Consumption of Forwarder in Lowland Forests of Pedunculate Oak. SEEFOR - South-east European forestry. 9: 1; 73-80.

16. Đuka, A., Vusić, D., Horvat, D., Šušnjar, M., Pandur, Z. and Papa, I., 2017. LCA Studies in Forestry–Stagnation or Progress?. Croat. j. for. eng., 38(2), pp.311-326

17. Đuka, A., Poršinsky, T., Pentek, T., Pandur, Z., Janeš, D., Papa, I., 2018: Soil Measurements in the Context of Planning Harvesting Operations and Variable Climatic Conditions. SEEFOR 9(1): 61–71.


Nositelji

Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tporsinsky@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Zdravko Pandur

Izvanredni profesor

Email: zpandur@sumfak.unizg.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tporsinsky@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Zdravko Pandur

Izvanredni profesor

Email: zpandur@sumfak.unizg.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Dinko Vusić

Izvanredni profesor

Email: dvusic@sumfak.unizg.hr
više
Mag. ing. silv. Marin Bačić
dr. sc. Marin Bačić

Poslijedoktorand

Email: mbacic1@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije