YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom izboru

Tomislav Poršinsky

Lokacija: zelena zgrada, 2. kat, soba 223

Telefon kućni: +385 1 2352 473

E-mail: tporsinsky@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2017 –   : redoviti profesor u trajnom zvanju
2012 – 2017: redoviti profesor
2009 – 2012: izvanredni profesor
2005 – 2009: docent
2005: viši asistent
1995 – 2004: asistent – znanstveni novak

 

Radno iskustvo

1995 –  : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Pridobivanje drva 1
Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije
Okolišno prihvatljive tehnologije
Iskorištavanje šuma
Planiranje tehnoloških operacija
Otvaranje šuma
Sjeca i izradba drva
Žičare i zračni transport drva
Daljinski transport drva
Vrhunske tehnologije pridobivanja drva
Logistika šumskih operacijaa
Kalkulacije troškova šumskih operacija
Racionalizacija radova pridobivanja drva
Vrhunske tehnologije pridobivanja drva
Kalkulacije troškova pridobivanja drva
Pridobivanje drva i šumski okoliš

 

Znanstveni interesi

Djelotvornost sustava pridobivanja drva
Pridobivanje drva na okolišno prihvatljiv način
Otvaranje šuma

Projekti

Znanstveni

  • Pridobivanje drva na okolišno prihvatljiv način (068-0682111-0390), 2007 – 2011., Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
  • Okolišno prihvatljive tehnologije u gospodarenju šumama prema vrijedećim međunarodnim normama, 2006 – 2010., Hrvatske šume d.o.o.
  • Debljina kore komercijalnih vrsta drva, 2011 – 2013., Hrvatske šume d.o.o.

Stručni

  • Usustavljenje normi i normativa izvoženja drva, 2005 – 2007., Hrvatske šume d.o.o.

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Hrvatska znanstvena biblioteka
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije