YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Pridobivanje drva I

ŠP5003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 30(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 32(T)
Sadržaj predmeta: Predmet je strukturno podijeljen na više zaokruženih podcjelina pa se tako odvojeno razmatra problem sječe i izrade stabala, zatim privlačenja i daljinskog transporta drva ali i njihova međusobna povezanost i interakcija u suvremenim tehnologijama pridobivanja drva. Studij rada i vremena (normiranje) u iskorištavanju šuma osnova je planiranja, pripreme rada i kontrole proizvodnje te plaćanja izvršenih radova. Razmatraju se troškovi u iskorištavanju šuma te odgovarajući zakoni, pravilnici i uputstva. Putem vježbi razmatraju se norme i modeli proizvodnje, modeli analize učinaka i troškova te pragovi rentabiliteta uporabe tehničkih sredstava i tehnologija sječe, izrade i transporta drva kao i modeli optimalne gustoće prometnica pri otvaranju sastojina. Terenska se nastava odnosi na procjenu stabala, sječu stabala i izradu šumskih proizvoda, normizaciju šumskih proizvoda, iskorištenje drva stabla pri sječi i izradi, otpad i struktura otpada, kora, studij vremena pri sječi i izradi, učinci trupljenja motornom pilom. Stručna se praksa također obavlja putem jednodnevnih terenskih ekskurzija, kojima je osnovni cilj upoznavanja suvremenih operativnih dostignuća na planu tehnike i tehnologije iskorištavanja šuma.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Predavanja (CD) i najnovije objave u domaćim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima (Mehanizacija šumarstva, Šumarski list, Drvna industrija, Glasnik za šumske pokuse, FTI, Holzzentralbllat, FERIC i drugi).
2.     Laurov, Z., 1999: Pozyskiwanie drewna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1-376.
3.     Krpan, A.P.B., Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 1998: Osnove sječe i izradbe s normama za oblo drvo (skripta). Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1-98.
4.     Winkler, I., Košir, B., Krč, J., Medved, M., 1994: Kalkulacije stroškov gozdarskih del. Strokovna in znanstvena dela 113, Biotehnička fakulteta v Ljubljani - Oddelek za gozdarstvo, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, 1 - 69.
5.     Krpan, A.P.B, 1992: Iskorišćivanje šuma (Forest exploitation). Monografija "Šume u Hrvatskoj", Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, 153 - 170.
6.     Grammel, R., 1988: Holzernte und Holztransport. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1-242.
7.     Benić, R., 1987: Transport, šumski. Šumarska enciklopedija 3, JLZ "Miroslav Krleža" Zagreb, 519 - 520.
8.     Conway, S., 1986: Logging practices, Principles of timber harvesting systems. Miller Freeman Publications, 1-432.
9.     Anon., 1966: Šumarsko-tehnički priručnik. Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1-568.
10.     Ugrenović, A., Benić, R., 1957: Eksploatacija šuma. Grafički zavod Hrvatske, 1 - 481.


Nositelji

Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tporsinsky@sumfak.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.hr
više

Suradnici

Tomislav Poršinsky
prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tporsinsky@sumfak.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Dinko Vusić

Docent

Email: dvusic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije