YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Fitofarmacija u šumarstvu

ŠDU1001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: PREDAVANJA: 1. Zaštita bilja - općenito. Mjere zaštite bilja. Integrirana zaštita bilja (4 sata). 2. Sredstva za zaštitu bilja. Proizvodnja, registracija, otrovnost, rezistentnost (2 sata). 3. Podjela sredstava za zaštitu bilja (2 sata). 4. Izbor sredstava, mješavine, doza i koncentracija (4 sata). 5. Insekticidi (4 sata). 6. Herbicidi (3 sata). 7. Fungicidi (3 sata). 8. Suzbijanje sitnih glodavaca (provedba mjera i stručni nadzor). Značaj formulacije i pravilne uporabe rodenticida. Antikoagulanti I i II generacije (2 sata). 9. Uloga deratizacije šumskih ekosustava u programu suzbijanja zoonoza (2 sata). 10. Ostali pesticidi i biološka sredstva (4 sata). VJEŽBE: 1. Ambalaža, oznake prema otrovnosti, upute za primjenu (2 sata). 2. Zaštitne mjere pri rukovanju s pesticidima (2 sata). 3. Provođenje mjera zaštite, dezinfekcija tla (2 sata). 4. Načini suzbijanja štetnih kukaca (2 sata). 5. Primjena biotehničkih pripravaka kod suzbijanja šumskih kukaca (2 sata). 6. Načini suzbijanja fitopatogenih gljiva (3 sata). 7. Zakonski propisi i mjere s ambalažom (2 sata).
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Glavaš. M., 2004: Sredstva za zaštitu bilja u šumarstvu. Zavod za zaštitu šuma i lovstvo, interna skripta, 54 str.
2.     Androić, M., 1965: Aviokemijska metoda zaštite šuma. Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija, Zagreb, 128 str.
3.     Maceljski, M., B. Cvjetković, J. Igrc Barčić i Z. Ostojić, 1997: Priručnik iz zaštite bilja, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH, Tiskara MD, Zagreb, 187 str.

 


Preporučena literatura:
4.     Bohmont, B.L., 1981: The New Pesticide User's Guide. B & K Enterprises, Inc., Fort Collins, Colorado, USA, 170 str.
5.     Brooks, J.E., Rowe, F.B., 1987: Commensal rodent control.
6.     Igrc-Barčić, J. & M. Maceljski, 2001: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski d.d., Čakovec, 247 str.
7.     Meehan, A.P., 1984: Rats and mice, Their biology and control, 383 str.


Nositelji

prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: bhrasovec@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije