YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Izmjera šumskih prostora

ŠDU2011
Opterećenje: 15(P)
Sadržaj predmeta: Uređajna-gospodarska inventura; Parcijalna (djelomična) izmjera šuma; Plan inventure, vrste inventure, primjerne površine, terenska izmjera; Distribucije prsnih promjera jednodobnih i prebornih sastojina; Visinske krivulje; Srednja sastojinska stabla; Temeljnica sastojine; Određivanje volumena sastojine (priliv, mortalitet, sječa); Prirasnoprihodne tablice; Normale; Kontrola podataka i rezultata izmjere šuma; Dendrokronologija i dendrokronološke metode; Totalna inventura; Načini i točnost izmjere; Kontrolna metoda izmjere, vrste primjernih površina; Metode određivanja budućeg i prošlog prirasta; Nacionalna inventura; Svrha inventure; Plan inventure; Primjerne površine i vrste uzoraka; Konstrukcija i primjena sastojinskih dvoulaznih i jednoulaznih tablica; Instrumenti i osoblje; Obračun snimljenih podataka, kontrola inventure; Urbana inventura i inventura prirodnih ljepota; Utjecaj višenamjenskog gospodarenja na inventuru šuma; Problemi inventure; Opisna inventura; Komponente inventure; Metode izmjere; Obrada i prikazivanje rezultata.
Literatura:

Obavezna literatura:

1.Udžbenik (knjiga), Pranjić, A., Lukić, N., 1997.: Izmjera šuma. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 410 pp., Zagreb

 

 

Preporučena literatura:

2. Bitterlich, W., 1984: The Relascope Idea. CAB, pp.242, London

3. Loetsch, F., Zöhrer, F., Haller, K.E., 1973: Forest Inventory. pp.467, BLV München.

4. Šmelko, Š. & kolektiv, 2003: Meranie lesa a dreva. LVH SR, pp.239, Zvolen.

5. Zöhrer, F., 1980: Forstinventur, pp.202, Pareys, Hamburg

6. West, P.W., 2004: Tree and Forest Masurement. Springer V, pp.167, Berlin


Nositelji

doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije