×

doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 314

Telefon kućni: +385 1 2352 457

E-mail: egorsic@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: srijeda 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2017 - 2019: docent
2013 - 2017: viši asistent
2007 - 2013: asistent

 

Radno iskustvo

2004 – 2006: Pomoćnik tehničkog direktora, Drvodjelac d.o.o. Ivanec
2006 – 2007: Terenski inženjer, Mirta-Sesvete d.o.o., Zagreb
2007 - 2019: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Biometrika za prostorne valorizacije
Dendrometrija
Diplomski sveučilišni studij:
Rast i prirast
Uređivanje šuma
Izmjera šumskih prostora
Preddiplomski stručni studij:
Informatika
Specijalistički studij:
Dendrokronologija

 

Znanstveni interesi

Dendrokronološka i istraživanja godova
Primijena dendrokronologije u arheologiji
Modeliranje i dinamika rasta i prirasta stabala

 

Projekti

Znanstveni

 

  • STReESS – Istraživanje odziva stabala na ekstremne prilike: sinteza (suradnik, 2012-2016)
  • Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoring prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj – CroFEM (suradnik, 2015-2018)
  • Određivanje prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka na temelju kontinuiranih izmjera na trajnim pokusnim plohama (suradnik, 2011-2013)
  • Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika (suradnik, 2008-2011)
  • Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina (suradnik, 2008-2011)
  • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske – FirGroDin (suradnik, 2018-2022)

Stručni

  • Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama (suradnik, 2016-2018)


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije