YouTube
Instagram
Facebook
×

izv.prof.dr.sc. Ernest Goršić

Izvanredni profesor

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 314

Telefon kućni: +385 1 2352 457

E-mail: egorsic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: srijeda 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2017 - 2019: docent
2013 - 2017: viši asistent
2007 - 2013: asistent

 

Radno iskustvo

2004 – 2006: Pomoćnik tehničkog direktora, Drvodjelac d.o.o. Ivanec
2006 – 2007: Terenski inženjer, Mirta-Sesvete d.o.o., Zagreb
2007 - 2019: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Biometrika za prostorne valorizacije
Dendrometrija
Diplomski sveučilišni studij:
Rast i prirast
Uređivanje šuma
Izmjera šumskih prostora
Preddiplomski stručni studij:
Informatika
Specijalistički studij:
Dendrokronologija

 

Znanstveni interesi

Dendrokronološka i istraživanja godova
Primijena dendrokronologije u arheologiji
Modeliranje i dinamika rasta i prirasta stabala

 

Projekti

Znanstveni

 

  • STReESS – Istraživanje odziva stabala na ekstremne prilike: sinteza (suradnik, 2012-2016)
  • Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoring prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj – CroFEM (suradnik, 2015-2018)
  • Određivanje prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka na temelju kontinuiranih izmjera na trajnim pokusnim plohama (suradnik, 2011-2013)
  • Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika (suradnik, 2008-2011)
  • Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina (suradnik, 2008-2011)
  • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske – FirGroDin (suradnik, 2018-2022)

Stručni

  • Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama (suradnik, 2016-2018)


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije