YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uređivanje šuma

DŠT4003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: U okviru predavanja, vježbi i terenske nastave, predmet obuhvaća sljedeće glavne nastavne cjeline: osnove rasta i prirasta pojedinačnih stabala; razvoj i prirast šumskih sastojina; metode izmjere i utvrđivanja apsolutnog volumnog prirasta sastojina; struktura osnove gospodarenja (uređajni zapisnik, brojčani i grafički prilozi osnove gospodarenja); pregledne, osnovne i specijalne karte gospodarenja šumom, karte prometnica i otvorenosti šume, karte plana sječa; pripremni radovi za uređivanje šuma, kategorije šumskog zemljišta i struktura površina, neplodno šumsko zemljište (pod prometnicama), prostorne jedinice gospodarenja (odjel, odsjek, radilište, sječina); drvna zaliha i volumni tečajni prirast, struktura po debljinskim, dobnim razredima i vrstama drveća, projekcije kretanja drvne zalihe, određivanje kvalitete volumnog prirasta; procjena sortimentne strukture drvne zalihe i volumnog prirasta u postupku uređivanja šuma; normalitet šume, stvarna i normalna struktura sastojina i šume pri regularnom i prebornom gospodarenju; određivanje etata i vrijednosti etata na razini jednodobnih (O-2) i prebornih sastojina (O-3) i na razini uređajnog razreda (O-6, O-7 i O-8), osnova sječa; izrada gospodarsko-financijske osnove, struktura prihoda, struktura troškova izgradnje šumskih prometnica i iskorištavanja šuma, vođenje evidencija i praćenje izvršenja propisa gospodarenja šumom.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Klepac, D., 1965: Uređivanje šuma, Znanje, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
2.     Davis, L.S. & Johnson, K.N., 1987: Forest management. McGraw-Hill Book Company, New York.
3.     *** Osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama


Nositelji

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: mbozic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ernest Goršić

Izvanredni profesor

Email: egorsic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije