×

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 311

Telefon kućni: +385 1 2352 498

E-mail: mbozic@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, njemački, engleski
Termin konzultacija: utorak 9 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2017 – do danas: redoviti profesor
2009 - 2017: izvanredni profesor
2006 - 2009: docent
2003 - 2006: viši asistent 
1999 - 2003: asistent
1996 - 1999: mlađi asistent
1995 - 1996: znanstveni novak

 

Radno iskustvo

1995 – do danas: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Dendrometrija
Izmjera stabala
Diplomski sveučilišni studij:
Rast i prirast
Uređivanje šuma
Poslijediplomski doktorski studij:
Modeliranje rasta i prirasta šumskih vrsta drveća i sastojina
Periodične inventure šuma i šumskog zemljišta

 

Znanstveni interesi

Izmjera stabala/šumskih prostora
Praćenje promjena strukture sastojine protekom vremena te njihov odnos prema modelnim sastojinama 
Modeliranje rasta i prirasta stabala/sastojina

 

Projekti

Znanstveni

 • Određivanje prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka na temelju kontinuiranih izmjera na trajnim pokusnim plohama (voditelj, 2011-2013)
 • Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika (voditelj, 2008-2011)
 • Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina (voditelj, 2008-2011)
 • Problematika uređivanja šumskih sastojina bukve i jele (voditelj, 2006-2010)
 • Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj obzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika (suradnik, 2016-2018)
 • Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu (suradnik, 2007-2010)
 • Modeli planiranja šumskih resursa kao osnova potrajnog gospodarenja  u šumarstvu (suradnik, 2002-2005)
 • Pokazatelji za donošenje odluka za prijevremenu i odgođenu obnovu (etata glavnog prihoda) u sastojinama hrasta lužnjaka (suradnik, 2006-2010) 
 • Modeli planiranja u šumarstvu kao temeljna pretpostavka potrajnog gospodarenja i stabilnosti ekosustava (suradnik, 1996-2000)
 • Osiguranje održivog asortimana proizvodnje i uporabe prirodnih sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima (suradnik, 1996-2000)
 • Unapređenje ekološke stabilnosti mediteranskih šuma (suradnik, 1995)
 • Europska istraživačka akcija Cost E42: Uzgoj plemenitih listača (suradnik, 2005-2008)
 • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske – FirGroDin (suradnik, 2018-2022)

Stručni

 • Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama (voditelj, 2016-2018)
 • Nacionalna inventura šumskih resursa RH (suradnik, 2005-2009)

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije