YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Dendrokronologija

Opterećenje: 15+0+0
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod. Povijest i nastanak Dendrokronologije te njena primjena u svijetu. 2. Anatomske osnove goda i dinamika njegovog formiranja. 3. Utjecaj staništa na formiranje goda kod različitih vrsta stabala. 4. Vrste pogodne za dendrokronološke analize. 5. Odabir lokacije za uzorkovanje i pravilan način uzorkovanja svježih stabala 6. Uzorkovanje suhog i mokrog arheološkog materijala. 7. Čuvanje i priprema uzoraka za analizu. 8. Programski paketi za izmjeru godova TSAPWin, Win Dendro. 9. Unos podataka i izmjera izvrtaka na sustavu TSAPWin i Lintab. 10. Unakrsno datiranje u programu TSAPWin i statistički parametri datiranja. 11. Konstrukcija referentnog dendrokronološkog niza u programu PAST. 12. Standardizacija i usporedba uzoraka u programu COFECHA i Arstan. 13. Osnove analize i grafički prikazi podataka u programu R 14. Primjena dendrokronoloških nizova u Dendroarheologiji 15. Primjena dendrokronoloških nizova u Dendroklimatologiji
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Cook, E.R., Kairiukstis, L.,1990: Methods of Dendrochronology - Applications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands.

2. Vaganov, E. A.,Hughes, M. K.,Shashkin, A. V., 2005: Growth Dynamics of Conifer Tree Rings: Images of Past and Future Environments, Springer, 358pp

3. Fritts, H.C., 1976: Tree Rings and Climate. The Blackburn Press, Caldwell, New Jersey. 567pp

4. Stokes,M. A., Smiley, T. L., 1996: An Introduction to Tree-Ring Dating,University of Arizona Press, Tucson, 73pp

 

Dopunska literatura:

R Core Team (2020). R: A language and environment for statisticalcomputing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.


Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije