YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Rast i prirast

ŠDU1005 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: PREDAVANJA 1. Uvod. Definiranje osnovnih pojmova. Pridobivanje informacija o prirastu stabala i sastojina. 2. Čimbenici koji utječu na rast i prirast. 3. Rast i prirast pojedinačnih stabala. Utjecaj ekoloških(stanišnih) varijabli na prirast. 4. Prostor rasta stabla. Utjecaj strukturnih (sastojinskih) čimbenika na prirast. 5. Rast i prirast stabla u visinu 6. Rast i prirast promjera stabla. Rast i prirast kružne plohe. 7. Rast i prirast volumena stabla i njegove vrijednosti. 8. Definiranje boniteta kao produkcijske sposobnosti staništa sastojine. 9. Razvoj i prirast jednodobnih sastojina. 10. Razvoj i prirast prebornih sastojina. Razvoj i prirast raznodobnih sastojina. 11. Utjecaj gospodarskih postupaka na prirast stabala i sastojina. 12. Utjecaj stanišnih promjena na prirast stabala i sastojina. 13. Uzorak za određivanje prirasta na razini sastojine odnosno gospodarske jedinice.. 14. Metode određivanja prirasta sastojine. 15. Osnove modeliranja rasta i prirasta. VJEŽBE (računske, terenske, labaratorijske) 1. Uvod. Instrumenti za izmjeru i analizu prirasta. 2. Problemi pri definiranju godišnjeg debljinskog prirasta (lažni god, izostanak goda). 3. Prikupljanje podataka o prirastu stabala (izvrtci, kontinuirana izmjera, uzorak za totalnu analizu stabla) 4. Analiza rasta i prirasta stabla u visinu. 5. Analiza rasta i prirasta promjera stabla. 6. Analiza rasta i prirasta kružne plohe stabla. 7. Uzdužni presjek stabla. 8. Analiza rasta i prirasta volumena stabla. 9. Određivanje boniteta jednodobne i preborne sastojine. 10. Analiza izvrtaka u jednodobnim sastojinama. 11.Analiza izvrtaka u prebornim sastojinama. 12. Analiza prirasta stabala na temelju kontinuiranih izmjera. 13. Obračun prirasta jednodobnih sastojina Meyerovom diferencijalnom metodom. 14. Obračun prirasta prebornih sastojina metodom tablice postotka prirasta. 15. Prirast sastojine na temelju izmjere kontrolnom metodom. Računska revizija strukture sastojine
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Klepac, D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Znanje, Zagreb.
2.     Božić, M., Goršić, E.: Prezentacije s predavanja i vježbi.
3.     Pranjić, A., Lukić, N., 1997: Izmjera šuma. Šumarski fakultet Sveučilišta u zagrebu, 410 str, Zagreb
 


Preporučena literatura:
4.     Pretzsch, H., 2009: Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer-Verlag Berlin Heidelberg
5.     Maunaga, Z., Đukić, V., 2019: Prirast šuma. Univerzitet u Banjoj Luci Šumarski fakultet. Banja Luka


Nositelji

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije