×
Šumarski odsjek

Biometrika

ŠP2002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Osnovni termini u biometrici (opažanja, populacija). Deskriptivna statistika (parametri i varijable, izrada distribucija, frekvencija, mjere centralne tendencije i mjere rasipanja). Pogreške razvrstavanja podataka u klase. Teorijske distribucije (Binomna, Poissonova, Normalna distribucija). Asimetrija i spljoštenost unimodalne distribucije, Čebišev teorem, Teorija uzoraka (Zakon velikog broja, Central limit teorem, Zakon gomilanja pogrešaka). Granice pouzdanosti. Intenzitet uzimanja uzoraka. Plan uzoraka i tipovi uzoraka. Metode simuliranja (Monte Carlo metode, simuliranje opažanja kontinuirane varijable). Ispitivanje hipoteza i odlučivanje. Parametarski testovi. Neparametarski testovi. Osnove planiranja pokusa u šumarstvu. Izbor plana pokusa. Slučajni raspored. Uravnoteženi slučajni raspored. Latinski kvadrat. Broj opažanja. Eksperimentalna pogreška. Problem izgubljenih jedinica. Analiza varijance (jednostruka i dvostruka kvalifikacija). Regresijska analiza. Krivolinijska regresija. Korelacija. Vremenski nizovi i indeksni brojevi. Osnovni pojmovi geostatistike.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pranjić, A., 1986: Šumarska biometrika. Šumarski fakultet, pp.204, Zagreb

 


Preporučena literatura:
2.     Laar van A., 1979: Biometrische methoden in der Forstwissenschaft. Band I/II, pp.385, München.
3.     Prodan, M., 1961: Forstliche Biometrie. pp.432, BLV München.
4.     Quinn, G.P., Keough, M.J., 2002: Experimental Design and Data Analysis for Biologists. UP, pp. 537, Cambridge.
5.     Steel, G.D.R. & Torrie H.J., 1981: Principles and procedures of Statistics: a Biometrical approach, McGraw-Hill IBC, pp.633, Singapore.
6.     Stone, B., 1963: Statistické metody v lesnictví. pp.250, SZN Praha.
7.     Vasilj, Đ., 2000: Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. pp.320, HAD, Zagreb.

Nositelji

Anamarija Jazbec
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: ajazbec@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mislav Vedriš

Docent

Email: mvedris@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Mislav Vedriš

Docent

Email: mvedris@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije