YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Mislav Vedriš

Izvanredni profesor

Lokacija: zelena zgrada, prizemlje, soba 13

Telefon kućni: +385 1 2352 499

E-mail: mvedris@sumfak.unizg.hr

Nastava


dipl. ing. šum.


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorkom od 13 do 15 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2014. – 2019. docent
2011. - 2014. viši asistent – znanstveni novak
2004. – 2010. asistent – znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2004. - 2019: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Preddiplomski sveučilišni studij:
Biometrika
Dendrometrija
Diplomski sveučilišni studij:
Statističke metode i modeliranje u šumarstvu
Poslijediplomski doktorski studij:
Planiranje pokusa i statističko modeliranje

 

Znanstveni interesi

Statističke metode u šumarstvu, Inventura šuma

 

Projekti

Znanstveni

  • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske – FirGroDin, Hrvatska zaklada za znanost, 2018-2022. (suradnik)
  • Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj obzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika, Ministarstvo poljoprivrede RH, 2016.-2018. (suradnik)
  • Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoringa prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj  – CROFEM, Hrvatska zaklada za znanost, 2015- 2018. (suradnik)
  • Odabir uzorka za poboljšanje učinkovitosti uređajne inventure šuma, „Hrvatske šume“, 2011-2014. (voditelj)
  • Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, 2007 -2014. (suradnik, znanstveni novak)
  • Utjecaj različitih metoda uzorkovanja na izmjeru i procjenu elemenata strukture prebornih sastojina, „Hrvatske šume“, 2006-2010. (suradnik)
  • Modeli planiranja šumskih resursa kao osnova potrajnog gospodarenja u šumarstvu (0068105), Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, 2005-2006. (suradnik, znanstveni novak)

Stručni

  • Mogućnosti smanjenja terenskog prikupljanja podataka pri operativnom uređivanju šuma hrasta lužnjaka, Ministarstvo poljoprivrede RH, 2016.-2017. (suradnik)
  • Nacionalna inventura šumskih resursa RH (Pilot projekt - testiranje IOP-a nacionalne inventure šuma RH), Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva, 2005-2006. (suradnik)
  • Harmonisation of national forest inventories in Europe: techniques for common reporting, COST akcija E43, 2004-2008. (suradnik)


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Znalac

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije