YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Redovita profesorica u trajnom izboru

Anamarija Jazbec

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 310

Telefon kućni: +385 1 2352 406

E-mail: ajazbec@sumfak.unizg.hr

Nastava


dipl.ing. matematike

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: po dogovoru


Znanstveno-nastavno napredovanje

2017 – do danas    redovita profesorica u trajnom zvanju
2011 – 2017:         redovita profesorica (Biotehničke znanosti, grana Šumarstvo)
2008 – 2011:         izvanredna profesorica (Biotehničke znanosti, grana Šumarstvo)
2003 – 2008:         docentica (Prirodne znanosti, grana Matematika)
2001 – 2003:         viši asistent (znanstveni novak)
1995 – 2001:        asistent (znanstveni novak)
1988 – 1995:         mlađi asistent (znanstveni novak)

 

Radno iskustvo

1988 – 1991:         Centar za biomedicinska istraživanja
1991 – 2000:         Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
2000 –  do danas:     Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
2009 – do danas:    PMF Sveučilišta u Zagrebu, Matematički odsjek (vanjski suradnik)

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Biometrika 
Biometrika za prostorne valorizacije
Osnove statistike
Diplomski sveučilišni studij:
Statističke metode i modeliranje u šumarstvu
Primjenjena statistika
Statističke metode i modeli
Prediplomski stručni studij:
Informatika
Poslijediplomski doktorski studij:
Planiranje pokusa i statističko modeliranje
Znanstveni interesi
Statistika, biometrika, statističko modeliranje


Projekti

Znanstveni

 

 • Modeliranje interakcija u procjeni doživljenja (nositelj, 1999-2001)
 • Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu (nositelj, 2007 -2014)
 • Utjecaj različitih metoda uzorkovanja na izmjeru i procjenu elemenata strukture prebornih sastojina (nositelj, 2006-2010)
 • Modeli analize varijance za različite planove pokusa u šumarstvu (nositelj, 2011-2014)
 • Matematičko-statistički modeli hematoloških bolesti (suradnik, 1991-1996)
 • Stohastičko-deterministički modeli u biomedicini (suradnik, 1991-1996)
 • Procjena rizika smrtnosti u različitim ekološkim biotopima (suradnik, 1996-2001)
 • Matematički modeli za optimalno odlučivanje u šumarstvu i obradi drva (suradnik, 2002-2006)
 • COST akcija FP0603 Forest models for Research and Decision Support in Sustainable Forest Management (suradnik, 2007-2011)
 • Kriteriji planiranja održivog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka (suradnik, 2008-2010)

Stručni

 • Prve Hrvatske rentne tablice (suradnik, 2015)


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije