×
Drvnotehnološki odsjek

Osnove statistike

DT-2314 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Tipovi varijabli. Grafički prikazi. Tablice frekvencija. Mjere centralne tendencije. Mjere varijabilnosti. Položajne mjere. Empirijske distribucije. Osnove vjerojatnosti. Diskretna i kontinuirana slučajna varijabla. Binomna, normalna, i T distribucija. Metode uzorkovanja. Distribucija uzoraka. Točkovne i intervalne procjene. Intrvalne procjene očekivanja, proporcije i standardne devijacije. Statistička kontrola kvalitete. Kontrolni grafikoni.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Jazbec, A.: Osnove statistike, Interna skripta.
2.     Šošić, I., Serdar, V. 2002: Uvod u statistiku, Školska knjga, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
3.     Spiegel, M.R. 1998: Theory and problems of Statistics, Schaum?s Outline of Statistics, McGraw-Hill Companies, New York.
4.     McClave, J., Dietrich, F.H. II. 1988: Statistics, Dellen Publishing Company, San Francisco.
5.     Pavlić, I., 1970: Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb.
6.     Šošić, I. 1998: Zbirka zadataka iz statistike, Microrad d.o.o., Zagreb.
7.     Duncan, A. J. 1974: Quality Control and Industrial Statistics, Irwin, Homewood, Illinois.

Nositelji

Anamarija Jazbec
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: ajazbec@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Maja Moro

Docentica

Email: mmoro@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije