YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Osnove statistike

DT-2314 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Tipovi varijabli. Grafički prikazi. Tablice frekvencija. Mjere centralne tendencije. Mjere varijabilnosti, asimetrije i spljoštenosti. Položajne mjere. Empirijske distribucije. Osnove vjerojatnosti. Diskretna i kontinuirana slučajna varijabla. Normalna distribucija, Binomna distribucija i t distribucija. Individualni indeksi. Indeksi na stalnoj bazi i verižni indeksi. Metode uzorkovanja. Distribucija uzoraka. Procjenitelji. Standardna pogreška. Procjene jednim brojem i intervalne procjene očekivanja i proporcije. Linearni trend.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Jazbec, A (2009) OSNOVE STATISTIKE,  drugo izdanje, Šumarski fakultet, Zagreb. (sveučilišni udžbenik)
 

 


Preporučena literatura:
2.  Bahovec V, Erjavec N. et al. (2018) STATISTIKA, Element, Zagreb


Nositelji

Anamarija Jazbec
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: ajazbec@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Maja Moro

Docentica

Email: mmoro@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije